Top Syed Quotes

Browse top 4 famous quotes and sayings about Syed by most favorite authors.

Favorite Syed Quotes

1. "Prof. Syed Muhammad Naquib Al-Attas, seorang pemikir yang dikenal cukup baik oleh dunia pemikiran Barat maupun Islam, memandang problem terberat yang dihadapi manusia dewasa ini adalah hegemoni dan dominasi keilmuan sekular Barat yang mengarah pada kehancuran umat manusia. (Kebingungan Liberalisme, hal.3)"
Author: Adian Husaini
2. "Bir gün, belki on sene oluyor, bir hocam bana: "Zekani mirasyedi gibi harciyorsun!" demisti. Dogru...Zekami har vurup harman savurdum ve nihayet iflas ettim...Hiçbir seyim kalmadi...Ben zekayi radyum gibi bitip tükenmez bir cevher saniyordum..."
Author: Sabahattin Ali
3. "Saifuddin al-Amidi (1233 Masihi) dalam kitabnya yang terkenal Abkar al-Afkar telah mengumpul dan menganalisis semua takrif ilmu yang terdapat pada zamannya secara terperinci. Beliau mendapati bahawa takrif yang dikemukakan oleh Fakhruddin al-Razi (meninggal dunia 1209 Masihi) adalah yang terbaik. Takrif itu, yang diketengahkan semula dan diperbaiki lagi oleh Profesor Syed Muhammad Naquib al-Attas ialah seperti yang berikut:Merujuk kepada Allah sebagai asal segala ilmu, ia (ilmu) adalah ketibaan makna sesuatu ke dalam diri seseorang. Apabila merujuk kepada diri sebagai pentafsir, ilmu adalah ketibaan diri seseorang kepada makna tentang sesuatu."
Author: Wan Mohd Nor Wan Daud
4. "Saya tetap menghormati beliau (Fazlur Rahman) sebagai salah seorang ilmuwan ulong zaman ini, khasnya dari tradisi falsafah ala Ibn Sina. Saya juga menyanjunginya sebagai seorang yang baik dan berdedikasi dalam perjuangannya walaupun saya tidak bersependapat dengannya. Sikap ini saya dapat secara praktis dari memerhatikan Prof Syed Muhammad Naquib al-Attas sejak 1988 hingga sekarang."
Author: Wan Mohd Nor Wan Daud

Syed Quotes Pictures

Quotes About Syed
Quotes About Syed
Quotes About Syed

Today's Quote

Ren sighed, but he nodded. "We're backing her up."Mason grinned. "She is woman. Hear her roar."
Author: Andrea Cremer

Famous Authors

Popular Topics