Top Szerelem Quotes

Browse top 18 famous quotes and sayings about Szerelem by most favorite authors.

Favorite Szerelem Quotes

1. "Hiszek abban, hogy a szerelemért szenvedni kell. Úgy hiszem, ez valahogy dicso dolog. Ostoba vagyok. Annyira ostoba vagyok."
Author: Caitlin Moran
2. "Egy no csalhatatlan ösztöne azonnal megérzi, ha egy férfi halálos szerelemre lobban iránta, különösen akkor, ha a kérdéses férfi még csak egy málészájú kiskamasz."
Author: Carlos Ruiz Zafón
3. "Néha, nehéz körülmények között, összetévesztheti az ember az együttérzést a szerelemmel."
Author: Carlos Ruiz Zafón
4. "Különben ne kicsinyeld le azt az érzést, hogy szeretsz valakit. Kevés emberrel esett meg az a szerencse, hogy megszeretett valakit. Te eddig nem ismerted a szerelmet, most meg az öledbe hullt. Mindegy, hogy holnapig vagy holnaputánig, vagy életed végéig tart ez az érzés Maríával, mindenképp a legnagyobb dolog, ami az emberrel történhetik. Mindig lesznek emberek, akik azt hiszik, hogy nincs szerelem, mert ok nem ismerték meg."
Author: Ernest Hemingway
5. "…a szerelem természetellenes érzés, mely arra ítél két ismeretlen embert, hogy szánalmas és egészségtelen módón függjenek egymástól, ráadásul úgy, hogy minél erosebb köztük a kötelék, annál gyorsabban szakad szét."
Author: Gabriel Garcí­a Márquez
6. "… elvesztette csodálatos irrealitásérzékét, s végül mindannyiuknak azt tanácsolta, hogy hagyják ott Macondót, felejtsék el mindazt, amit a világról és az emberi szívrol tanított nekik, szarjanak Horatiusra, és bárhová kerüljenek is, mindig jusson eszükbe, hogy a múlt hazugság, hogy az emlékezet nem ismer visszautat, hogy minden régi tavasz visszavonhatatlanul elveszett, s hogy végso soron a legorjöngobb és legmakacsabb szerelem sem egyéb, mint tuno igazság."
Author: Gabriel Garcí­a Márquez
7. "Mert a szerelem szavai mindig egyformák, csak az adja meg az ízüket, hogy milyen ajakról hangzanak el."
Author: Guy De Maupassant
8. "A szerelem! Két év óta növekvo szorongással töltötte el a közeledése. Most már szabad volt szeretnie; már csak találkoznia kellett vele! Milyen lesz? Pontosan nem is tudta, és nem is kérdezte magától. O lesz, a többi nem fontos. Csak annyit tudott: imádni fogja, és mindent megtesz érte. Együtt sétálnak ilyen esténként, mint a mai – kettesben a csillagoktól porzó ragyogásban. Egymás kezét fogják, s összesimulva mennek majd, és hallgatják egymás szívének dobogását, érzik válluk melegét, és szerelmük elvegyül a nyári éjszakák lágy tisztaságával. Annyira eggyé válnak, hogy könnyedén, gyöngédségük erejével megértik egymás legrejtettebb gondolatát is. És ez örökké így lesz; az elmondhatatlan szeretet nyugalmában."
Author: Guy De Maupassant
9. "Ilyenek a férfiak. Úgy mutatják ki az érzelmeiket, hogy rád telepszenek, akár a koporsófedél. És még ezt hívják szerelemnek."
Author: Jeffrey Eugenides
10. "A bölcsesség úgy áramlik a balgasághoz, mint az ész az érzelmekhez. S a világban sokkal több az érzelem, mint az ész. Ami az életet mozgásban tartja, az élet forrása a balgaság. Mert mi egyéb a szerelem? Miért házasodik az ember, ha nem balgaságból, mely soha nem ismer akadályt? Minden élvezet, minden szórakozás csak a balgaság fuszere."
Author: Johan Huizinga
11. "És ez az egyetlen tény újabb tényekre világított rá: például hogy a szerelem elmúlik, az emberek becsapják egymást, hogy az ido nem áll meg, a korszakok lezárulnak."
Author: Karen Thompson Walker
12. "Eltávozásod, melyre meggyötört lelkem, bármily leleményes is, nem tud elég gyászos jelzot találni, örökre megfosztott attól, hogy szemedbe tekintsek, abba a szempárba, ahonnan annyi szerelem sugárzott felém, mely oly indulatokat gerjesztett szívemben, miktol elöntött az öröm, s melynek mindent pótoltak az életben, és tökéletesen kielégítettek. Jaj, nem látja már szemem az egyetlen fényforrást, melybol ragyogását kapta; nem is használom másra, mint szüntelen könnyhullatásra, mióta megtudtam, hogy úgy döntöttél: visszatérsz hazádba; hisz ez a gondolat oly elbírhatatlan, hogy gyilkosommá válik nemsokára. S lásd, közben mégis azt érzem, hogy voltaképpen még a kínokhoz is ragaszkodom én, mert te, egyedül te vagy okozójuk, s én, mihelyt megláttalak, neked szántam az életemet, hát most még abban is találok egy szikrányi gyönyöruséget, ha feláldozhatom érted."
Author: Mariana Alcoforado
13. "Nem kérek számon semmit. Hogy bírnék bosszúra gondolni én, nem is vádolok senkit a történtekért, legfeljebb végzetem zord keménységét. Azzal, hogy eltépett bennünket egymástól, ránk mérte mindazt a csapást, amitol ember csak retteghet, azt hiszem. De szíveinket csak nem tudta elszakítani egymástól. A szerelem, mely sokkal erosebb, mint a végzet, egybeforrasztotta oket örökké."
Author: Mariana Alcoforado
14. "Részei lettek annak a valószerutlen, de átható és izgató mindenségnek, ami a szerelem szemével nézve a világ."
Author: Virginia Woolf
15. "Szerelem ez, gondolta Lily, ahogy mintha vásznával bíbelodött volna, párolt és leszurt szerelem; szerelem, mely tárgyát megragadni sosem akarná; szerelem, amit matematikusok éreznek képleteik, költok verssoraik iránt, és mintha az lett volna a célja ennek a szerelemnek, hogy a világon szétoszolva az emberüdv része legyen."
Author: Virginia Woolf
16. "A környezetváltozás olyan hagyományos téveszme, melybe tönkrement szerelemek és tüdok vetik bizalmukat."
Author: Vladimir Nabokov
17. "Nincs több pusztítás, Van. Csak szerelem."
Author: Vladimir Nabokov
18. "Az életnek, a szerelemnek, a könyvtáraknak nincs jövojük."
Author: Vladimir Nabokov

Szerelem Quotes Pictures

Quotes About Szerelem
Quotes About Szerelem
Quotes About Szerelem

Today's Quote

Skydiving is something I've never done! And I am very excited to take the leap with a community of like-minded courageous women."
Author: Ann Bancroft

Famous Authors

Popular Topics