Top Szerelem Quotes

Browse top 18 famous quotes and sayings about Szerelem by most favorite authors.

Favorite Szerelem Quotes

1. "Hiszek abban, hogy a szerelemért szenvedni kell. Úgy hiszem, ez valahogy dicso dolog. Ostoba vagyok. Annyira ostoba vagyok."
Author: Caitlin Moran
2. "Egy no csalhatatlan ösztöne azonnal megérzi, ha egy férfi halálos szerelemre lobban iránta, különösen akkor, ha a kérdéses férfi még csak egy málészájú kiskamasz."
Author: Carlos Ruiz Zafón
3. "Néha, nehéz körülmények között, összetévesztheti az ember az együttérzést a szerelemmel."
Author: Carlos Ruiz Zafón
4. "Különben ne kicsinyeld le azt az érzést, hogy szeretsz valakit. Kevés emberrel esett meg az a szerencse, hogy megszeretett valakit. Te eddig nem ismerted a szerelmet, most meg az öledbe hullt. Mindegy, hogy holnapig vagy holnaputánig, vagy életed végéig tart ez az érzés Maríával, mindenképp a legnagyobb dolog, ami az emberrel történhetik. Mindig lesznek emberek, akik azt hiszik, hogy nincs szerelem, mert ok nem ismerték meg."
Author: Ernest Hemingway
5. "…a szerelem természetellenes érzés, mely arra ítél két ismeretlen embert, hogy szánalmas és egészségtelen módón függjenek egymástól, ráadásul úgy, hogy minél erosebb köztük a kötelék, annál gyorsabban szakad szét."
Author: Gabriel Garcí­a Márquez
6. "… elvesztette csodálatos irrealitásérzékét, s végül mindannyiuknak azt tanácsolta, hogy hagyják ott Macondót, felejtsék el mindazt, amit a világról és az emberi szívrol tanított nekik, szarjanak Horatiusra, és bárhová kerüljenek is, mindig jusson eszükbe, hogy a múlt hazugság, hogy az emlékezet nem ismer visszautat, hogy minden régi tavasz visszavonhatatlanul elveszett, s hogy végso soron a legorjöngobb és legmakacsabb szerelem sem egyéb, mint tuno igazság."
Author: Gabriel Garcí­a Márquez
7. "Mert a szerelem szavai mindig egyformák, csak az adja meg az ízüket, hogy milyen ajakról hangzanak el."
Author: Guy De Maupassant
8. "A szerelem! Két év óta növekvo szorongással töltötte el a közeledése. Most már szabad volt szeretnie; már csak találkoznia kellett vele! Milyen lesz? Pontosan nem is tudta, és nem is kérdezte magától. O lesz, a többi nem fontos. Csak annyit tudott: imádni fogja, és mindent megtesz érte. Együtt sétálnak ilyen esténként, mint a mai – kettesben a csillagoktól porzó ragyogásban. Egymás kezét fogják, s összesimulva mennek majd, és hallgatják egymás szívének dobogását, érzik válluk melegét, és szerelmük elvegyül a nyári éjszakák lágy tisztaságával. Annyira eggyé válnak, hogy könnyedén, gyöngédségük erejével megértik egymás legrejtettebb gondolatát is. És ez örökké így lesz; az elmondhatatlan szeretet nyugalmában."
Author: Guy De Maupassant
9. "Ilyenek a férfiak. Úgy mutatják ki az érzelmeiket, hogy rád telepszenek, akár a koporsófedél. És még ezt hívják szerelemnek."
Author: Jeffrey Eugenides
10. "A bölcsesség úgy áramlik a balgasághoz, mint az ész az érzelmekhez. S a világban sokkal több az érzelem, mint az ész. Ami az életet mozgásban tartja, az élet forrása a balgaság. Mert mi egyéb a szerelem? Miért házasodik az ember, ha nem balgaságból, mely soha nem ismer akadályt? Minden élvezet, minden szórakozás csak a balgaság fuszere."
Author: Johan Huizinga
11. "És ez az egyetlen tény újabb tényekre világított rá: például hogy a szerelem elmúlik, az emberek becsapják egymást, hogy az ido nem áll meg, a korszakok lezárulnak."
Author: Karen Thompson Walker
12. "Eltávozásod, melyre meggyötört lelkem, bármily leleményes is, nem tud elég gyászos jelzot találni, örökre megfosztott attól, hogy szemedbe tekintsek, abba a szempárba, ahonnan annyi szerelem sugárzott felém, mely oly indulatokat gerjesztett szívemben, miktol elöntött az öröm, s melynek mindent pótoltak az életben, és tökéletesen kielégítettek. Jaj, nem látja már szemem az egyetlen fényforrást, melybol ragyogását kapta; nem is használom másra, mint szüntelen könnyhullatásra, mióta megtudtam, hogy úgy döntöttél: visszatérsz hazádba; hisz ez a gondolat oly elbírhatatlan, hogy gyilkosommá válik nemsokára. S lásd, közben mégis azt érzem, hogy voltaképpen még a kínokhoz is ragaszkodom én, mert te, egyedül te vagy okozójuk, s én, mihelyt megláttalak, neked szántam az életemet, hát most még abban is találok egy szikrányi gyönyöruséget, ha feláldozhatom érted."
Author: Mariana Alcoforado
13. "Nem kérek számon semmit. Hogy bírnék bosszúra gondolni én, nem is vádolok senkit a történtekért, legfeljebb végzetem zord keménységét. Azzal, hogy eltépett bennünket egymástól, ránk mérte mindazt a csapást, amitol ember csak retteghet, azt hiszem. De szíveinket csak nem tudta elszakítani egymástól. A szerelem, mely sokkal erosebb, mint a végzet, egybeforrasztotta oket örökké."
Author: Mariana Alcoforado
14. "Részei lettek annak a valószerutlen, de átható és izgató mindenségnek, ami a szerelem szemével nézve a világ."
Author: Virginia Woolf
15. "Szerelem ez, gondolta Lily, ahogy mintha vásznával bíbelodött volna, párolt és leszurt szerelem; szerelem, mely tárgyát megragadni sosem akarná; szerelem, amit matematikusok éreznek képleteik, költok verssoraik iránt, és mintha az lett volna a célja ennek a szerelemnek, hogy a világon szétoszolva az emberüdv része legyen."
Author: Virginia Woolf
16. "A környezetváltozás olyan hagyományos téveszme, melybe tönkrement szerelemek és tüdok vetik bizalmukat."
Author: Vladimir Nabokov
17. "Nincs több pusztítás, Van. Csak szerelem."
Author: Vladimir Nabokov
18. "Az életnek, a szerelemnek, a könyvtáraknak nincs jövojük."
Author: Vladimir Nabokov

Szerelem Quotes Pictures

Quotes About Szerelem
Quotes About Szerelem
Quotes About Szerelem

Today's Quote

Si tu examines mon empire tu t'en iras voir les forgerons et les trouveras forgeant des clous et se passionnant pour les clous et te chantant les cantiques de la clouterie. Puis tu t'en iras voir les bucherons et tu les trouveras abattant arbres et se passionnant pour l'abattage d'arbres, et se remplissant d'une intense jubilation à l'heure de la fête du bucheron, qui est du premier craquement, lorsque la majesté de l'arbre commence de se prosterner. Et si tu vas voir les astronaumes, tu les verras se passionnant pour les étoiles et n'écoutant plus que leur silence. Et en effet chacun s'imagine être tel. Maintenant si je te demande: "Que se passe-t-il dans mon empire, que naîtra-t-il demain chez moi?" tu me diras: "On forgera des clous, on abattra des arbres, on observera les étoiles et il y aura donc des réserves de clous, des réserves de bois et des observations d'étoiles." Car myope et le nez contre, tu n'as point reconnu la construction d'un navire.(chapitre CXVII)"
Author: Antoine De Saint Exupéry

Famous Authors

Popular Topics