Top Tafsir Quotes

Browse top 6 famous quotes and sayings about Tafsir by most favorite authors.

Favorite Tafsir Quotes

1. "Beza membaca karya sastera dengan karya pop adalah penggunaan akal untuk mentafsir.Karya sastera memerlukan ketajaman akal untuk mentafsir. Adakalanya terpaksa mengkaji latar belakang penulisnya semata-mata untuk meneka 'niat' sebenar beliau menulis karya tersebut.Cerpen Ragam Dunia adalah contohnya.Sementara karya pop tidak memerlukan akal berfikir, tetapi emosi yang melayang-layang."
Author: Muzaf Ahmad
2. "Hidup sungguh sangat sederhana. Yang hebat-hebat hanya tafsirannya(Rumah Kaca, h. 46)"
Author: Pramoedya Ananta Toer
3. "Dan sejak itu pula ia praktekan tafsiran bahwa kehormatan berarti uang."
Author: Pramoedya Ananta Toer
4. "Pernyataan bahwa sekularisasi mempunyai akarnya di dalam kepercayaan Injil dan merupakan natijah dari ajaran Injil, tidak didukung oleh fakta sejarah. Akar sekularisasi bukan adlam kepercayaan kitab Injil, melainkan di dalam tafsiran manusia Barat terhadap kepercayaan kitab tersebut; ini bukanlah buah dari ajaran Injil, tetapi natijah dari sejarah panjang perseteruan dalam filsafat dan metafisika antara pandangan alam (worldview) manusia Barat yang bersandarkan agama dengan yang rasionalis murni."
Author: Syed Muhammad Naquib Al Attas
5. "Yang lebih penting lagi untuk difahami dan diperhatikan ialah perbezaan hakiki yang tidak dapat dipersamakan. Jika hakikat ini tidak difahami dan dasar-dasar serta usaha mempersamakan antara pelbagai hakikat tersebut dilancarkan, akan berlakulah persamaan-persamaan palsu yang menzalimi kesemua hakikat-hakikat tersebut. Segala usaha untuk memberi tafsiran bertujuan melenyapkan perbezaan-perbezaan itu akan menimbulkan kemarahan, kebencian dan persengketaan."
Author: Wan Mohd Nor Wan Daud
6. "Saifuddin al-Amidi (1233 Masihi) dalam kitabnya yang terkenal Abkar al-Afkar telah mengumpul dan menganalisis semua takrif ilmu yang terdapat pada zamannya secara terperinci. Beliau mendapati bahawa takrif yang dikemukakan oleh Fakhruddin al-Razi (meninggal dunia 1209 Masihi) adalah yang terbaik. Takrif itu, yang diketengahkan semula dan diperbaiki lagi oleh Profesor Syed Muhammad Naquib al-Attas ialah seperti yang berikut:Merujuk kepada Allah sebagai asal segala ilmu, ia (ilmu) adalah ketibaan makna sesuatu ke dalam diri seseorang. Apabila merujuk kepada diri sebagai pentafsir, ilmu adalah ketibaan diri seseorang kepada makna tentang sesuatu."
Author: Wan Mohd Nor Wan Daud

Tafsir Quotes Pictures

Quotes About Tafsir
Quotes About Tafsir
Quotes About Tafsir

Today's Quote

Ultimately the men who choose against violence, against death, do so because they want to live fully and well, because they want to know love. These are the men who are true heroes, the men whose lives we need to know about, honor, and remember."
Author: Bell Hooks

Famous Authors

Popular Topics