Top Tamang Panahon Quotes

Browse top 1 famous quotes and sayings about Tamang Panahon by most favorite authors.

Favorite Tamang Panahon Quotes

1. "Matagal na din akong naghintay dito sa bus stop sa pag-aakalang babalik sya, na muli siyang dadaan at sabay kaming aalis. Lumipas na ang ulan. Mataas na ang sikat ng araw. Pero mag-isa pa rin ako dito. Siguro naman, ito na ang tamang panahon para sumakay, umalis at lumayo. Paunti-unti. Hindi naman biglaan. Konting andar. Konting lakad. Konting kembot pakanan. Darating din ako doon.Kung saan maaliwalas na ang lahat."
Author: Jayson G. Benedicto

Tamang Panahon Quotes Pictures

Quotes About Tamang Panahon

Today's Quote

Only a fool wants war, but once a war starts then it cannot be fought half-heartedly. It cannot even be fought with regret, but must be waged with a savage joy in defeating the enemy, and it is that savage joy that inspires our bards to write their greatest songs about love and war."
Author: Bernard Cornwell

Famous Authors

Popular Topics