Top Tiki Taka Quotes

Browse top 1 famous quotes and sayings about Tiki Taka by most favorite authors.

Favorite Tiki Taka Quotes

1. "Majina ya vitabu yanapaswa kuchaguliwa kwa mantiki na kwa makini ya hali ya juu mno, kwa sababu ni miongoni mwa vitu vya kwanza watu wanavyoviona na kuvisoma. Watu wakivutiwa na jina la kitabu, au mwandishi; kitu cha pili watakachovutiwa kuangalia ni dibaji, kusudi wasome muhtasari wa kitabu kizima. Kwa hiyo dibaji inapaswa iandikwe kwa mantiki na kwa makini ileile iliyotumika katika kuchagua jina la kitabu. Lengo la jina la kitabu na dibaji ni kuishawishi hadhira kusoma kitabu na kukifurahia."
Author: Enock Maregesi

Tiki Taka Quotes Pictures

Quotes About Tiki Taka

Today's Quote

Air travel survived decades of terrorism, including attacks which resulted in the deaths of everyone on the plane. It survived 9/11. It'll survive the next successful attack. The only real worry is that we'll scare ourselves into making air travel so onerous that we won't fly anymore."
Author: Bruce Schneier

Famous Authors

Popular Topics