Famous Quotes About Transcendentalism

Browse 3 famous quotes and sayings about Transcendentalism.

Top Quotes About Transcendentalism

1. "There are aspects of Asian culture in my work, but it's really rooted in an American experience - transcendentalism, '60s counterculture, punk rock."
Author: Fred Tomaselli
2. "Pozdeji se budeme musit podrobneji zabývat faktem, že ciste duchovní ci mystická stránka katolicismu nabyla neobycejné prevahy v prvních katolických stoletích - vlivem génia svatého Augustina, který byl kdysi platonikem a snad jím nikdy neprestal být, a pusobením transcendentalismu domnelého díla Areopagitova, jakož i orientálních sklonu pozdního Imperia a jakéhosi asiatského nádechu byzantského vladarství, jež bylo témer vladarstvím veleknežským. Všechny tyto veci zatlacily to, co bychom dnes nazvali západnickým prvkem, ackoli to má stejne dobré právo být nazýváno prvkem krestanským, ježto jeho zdravý rozum jest jen svatou duverností slova ucineného telem. Bud jak bud. pro tu chvíli musí stacit, rekneme-Ii, že theologové jaksi ustrnuli v jisté platónské pýše, v držení nedotknutelných a nesdelitelných vnitrních pravd."
Author: G.K. Chesterton
3. "I am, indeed, an absolute materialist so far as actual belief goes; with not a shred of credence in any form of supernaturalism—religion, spiritualism, transcendentalism, metempsychosis, or immortality."
Author: H.P. Lovecraft

Quotes About Transcendentalism Pictures

Quotes About Transcendentalism
Quotes About Transcendentalism
Quotes About Transcendentalism

Today's Quote

When, in 2012, Newt Gingrich was asked about how his religious beliefs would affect his conduct should he become president, the Republican nominee hopeful answered, "One of the reasons I am running is there has been an increasingly aggressive war against religion and in particular against Christianity" in the United States. For a potential president to state that he sees himself as a wartime candidate who will defend his party against other citizens is astonishing. There is not even a pretense here of "united states"."
Author: Candida Moss

Famous Authors

Popular Topics