Top Waarheid Quotes

Browse top 5 famous quotes and sayings about Waarheid by most favorite authors.

Favorite Waarheid Quotes

1. "...dat ook het meest sluitende systeem en het meest universele rationalisme ten slotte altijd stoot op het irrationele van het menselijk denken. Geen enkele ironische evidentie, geen enkele belachelijke tegenspraak, die de rede in diskrediet brengt, ontgaat hem. Slechts één ding interesseert hem en wel de uitzondering, of deze nu door de geschiedenis van het hart of van de geest voorkomt.[...] Hij stelt om te beginnen vast dat er geen absolute waarheid bestaat..."
Author: Albert Camus
2. "Alle waarheid deed pijn, maar wel steeds meer, elk jaar een beetje meer."
Author: Arnon Grunberg
3. "De waarheid is een gecorrigeerde vergissing."
Author: Gaston Bachelard
4. "Heden ten dage verstaat men onder vrijheid echter de mogelijkheid om de geloofsovertuiging en de mening te kiezen die je het meest aanstaat en die allemaal inwisselbaar zijn - en het maakt de staat niet uit of je vrijmetselaar, christen, Jood of een volgeling van de Grote Turk bent. Zo wordt men onverschillig jegens de Waarheid."
Author: Umberto Eco
5. "Maar om je de waarheid te zeggen,rede en liefde gaan nog maar zelden samen tegenwoordig."
Author: William Shakespeare

Waarheid Quotes Pictures

Quotes About Waarheid
Quotes About Waarheid
Quotes About Waarheid

Today's Quote

She was a Victorian girl; a girl of the days when men were hard and top-hatted and masculine and ruthless and girls were gentle and meek and did a great deal of sewing and looked after the poor and laid their tender napes beneath a husband's booted foot, and even if he brought home cabfuls of half-naked chorus girls and had them dance on the rich round mahogany dining-table (rosily reflecting great pearly hams and bums in its polished depths). Or, drunk to a frenzy, raped the kitchen-maid before the morning assembly of servants and children and her black silk-dressed self (gathered for prayers). Or forced her to stitch, on shirts, her fingers to rags to pay his gambling debts.Husbands were a force of nature or an act of God; like an earthquake or the dreaded consumption, to be borne with, to be meekly acquiesced to, to be impregnated by as frequently as Nature would allow. It took the mindless persistence, the dogged imbecility of the grey tides, to love a husband."
Author: Angela Carter

Famous Authors

Popular Topics