Top Wahyu Quotes

Browse top 1 famous quotes and sayings about Wahyu by most favorite authors.

Favorite Wahyu Quotes

1. "Al-Quran juga mengisyaratkan bahawa terdapat sumber-sumber ilmu yang lain yang jika diiringi dengan kajian dan orientasi yang betul akan dapat menyempurnakan kebenaran ilmu wahyu; sebab pada akhirnya ia berasal daripada sumber yang sama: Allah, tempat asal semua perkara. Walau bagaimanapun oleh kerana ilmu bukan wahyu (aqli) tidak dianugerahkan oleh Allah secara langsung kepada manusia dan ia terdedah kepada begitu banyak batasan-batasan metodologi dan sistem nilai, maka ia tidak mendokong status yang sama seperti wahyu."
Author: Wan Mohd Nor Wan Daud

Wahyu Quotes Pictures

Quotes About Wahyu

Today's Quote

I never graduated to being an atheist. I only graduated to being an agnostic."
Author: Christopher Durang

Famous Authors

Popular Topics