Top Walang Pera Quotes

Browse top 1 famous quotes and sayings about Walang Pera by most favorite authors.

Favorite Walang Pera Quotes

1. "Hindi ako naniniwalang kailangan ng tao mangarap dahil gusto n'ya ng pera, o gusto n'yang sumikat, o gusto n'ya ng impluwensya. Side effects na lang ang mga ‘to, sa tingin ko. Nangangarap ang tao dahil binigyan s'ya ng Diyos ng kakayanang mangarap at tumupad nito. Tungkulin n'yang pagbutihin ang pagkatao n'ya at mag-ambag ng tulong sa mundo. At wala na s'yang iba pang magagawang mas malaking kasalanan sa sarili bukod sa talikuran ang tungkuling yon…"
Author: Bob Ong

Walang Pera Quotes Pictures

Quotes About Walang Pera

Today's Quote

I've never killed a man, but I've read many an obituary with a great deal of satisfaction."
Author: Clarence Darrow

Famous Authors

Popular Topics