Top Wearing Too Much Makeup Quotes

Browse top 2 famous quotes and sayings about Wearing Too Much Makeup by most favorite authors.

Favorite Wearing Too Much Makeup Quotes

1. "At the funeral my stitches were itching like crazy, but it didn't bother me much because I was like totally tripping on the codeine they'd prescribed for the pain. They cremated my mom and stuffed her ashes into a pine box and put an eight-by-ten photo next to it. In the photo she was wearing too much makeup and it made me want to smash it with my fist."
Author: Adam Rapp
2. "Whenever I see young girls wearing way too much makeup... you're young, you don't need that much."
Author: Sara Paxton

Wearing Too Much Makeup Quotes Pictures

Quotes About Wearing Too Much Makeup
Quotes About Wearing Too Much Makeup

Today's Quote

...pwede nga ring yung TV ang may sumpa. dahil ang TV, para ring drugs, pero ligal. isipin mo, bakit isa ito sa mga unang-unang ipinupundar ng mga Pilipino kahit gaano sila kahirap? kasi malaking tulong ang telebisyon para lumimot. para tumakas sa realidad. kahit mag-isa ka lang sa bahay, nababawasan ang lungkot kung may TV. nakakatanggal-buryong kung wala kang trabaho. mas entertaining kesa sa diyaryo, at mas accessible kesa sa sine. pwede rin itong tagapag-alaga ng mga anak mo. pwedeng ulam kung sakto lang ang budget pambili ng ng bigas. at pwedeng bintana kung parang bartolina lang ang tirahang tinutulugan ng mag-anak mo, dahil may magaganda itong lugar at magagandang tao. kumpleto sa sayawan, kantahan, tawanan, pantasya, at boksing. burado ang mga suliranin mo. pag sinuswerte ka, pwede ka pang manalo."
Author: Bob Ong

Famous Authors

Popular Topics