Top Thea Devine Quotes

Browse top 2 most favorite famous quotes and sayings by Thea Devine.

Favorite Thea Devine Quotes

Thea Devine Quotes Pictures

Thea Devine Quotes
Thea Devine Quotes

Today's Quote

Av - att vara till; att känna min syn försvagad av ett öga, min hörsel förslöad av ett öra, och min tanke, min luftiga ljusa tanke bunden i fettslyngors labyrinter. Du har ju sett en hjärna... vilka krokvägar, vilka krypvägar..."
Author: August Strindberg

Famous Authors

Popular Topics