Top Tiffany Debartolo Quotes

Browse top 2 most favorite famous quotes and sayings by Tiffany Debartolo.

Favorite Tiffany Debartolo Quotes

Tiffany Debartolo Quotes Pictures

Tiffany Debartolo Quotes
Tiffany Debartolo Quotes

Today's Quote

Radošs darbs nav veicams kaut kada bridi un pec paveles. Dailnieks var stradat tikai tad, kad jutas aicinats! Ja velaties uzrakstit kaut ko lielaku, tad jums jaiemacas iedvesmi organizet – izsaukt pec paveles!… Vispirms meginiet ieturet noteiktas darba stundas! Nekas ta nepalidz ka regularitate. Sestieties pie galda ari tad, ja jums nepavisam negribas rakstit! …Meginiet virzit domas uz aprakstamo tematu un piezimejiet visu, kas šini sakara jums nak prata, lai ari sakariba liktos gluži absurda. Pec pusstundas, ja vien jus neesat patologiski izklaidigs vai šizofrens, jus busit atjaunojis kontaktu ar savu tematu un gluži nemanot iesaksit stradat produktivi."
Author: Anšlavs Eglitis

Famous Authors

Popular Topics