Top TJ Bowes Quotes

Browse top 7 most favorite famous quotes and sayings by TJ Bowes.

Favorite TJ Bowes Quotes

T.J. Bowes Quotes Pictures

T.J. Bowes Quotes
T.J. Bowes Quotes
T.J. Bowes Quotes

Today's Quote

...kapag binisita ka ng idea, gana o inspirasyon, kailangan mong itigil LAHAT ng ginagawa mo para lang di masayang ang pagkakataon. Walang "sandali lang" o "teka muna". Dahil pag lumagpas ang maikling panahong yon, kahit mag-umpog ka ng ulo sa pader mahihirapan ka nang maghabol."
Author: Bob Ong

Famous Authors

Popular Topics