Top Witold Pilecki Quotes

Browse top 2 most favorite famous quotes and sayings by Witold Pilecki.

Favorite Witold Pilecki Quotes

Witold Pilecki Quotes Pictures

Witold Pilecki Quotes
Witold Pilecki Quotes

Today's Quote

Holivuda patiesiba ir noskana, gara stavoklis, mits, nevis noteikta vieta… Visur, kur sapulcejas laudis, kas reprezente un veido filmu, ir Holivuda. Ta ir sabiedriba, kura neviens nekam netic un tomer visi partiek no pasakam. Kur visi liekulo un tomer cer klut bagati, pardodot savu sirsnibu… Holivudu visi noniecina, bet katrs tai velas piederet. Holivuda neatzist nekadus likumus un tomer verte visas lietas ar visneiecietigako merauklu – naudu. Talantam, skaistumam, izglitibai, gaumei, genialitatei pašai par sevi nav nozimes. Ja šis lietas nevar tudal parverst nauda, tad tas ir škitums, pie ka nav verts kaveties… Nekur pasaule vienuviet nesapulcejas tik daudz ieverojamu makslinieku un sava aroda labako meistaru ka Holivuda, un tomer reti kur makslai tik smagi tiek nodarits pari!"
Author: Anšlavs Eglitis

Famous Authors

Popular Topics