Top Brooke Astor Quotes

Browse top 2 most favorite famous quotes and sayings by Brooke Astor.

Favorite Brooke Astor Quotes

Brooke Astor Quotes Pictures

Brooke Astor Quotes
Brooke Astor Quotes

Today's Quote

Divi aktieri, ieslodziti divaina izrade, kura nav ne minas no darbibas vai sižeta. Mokas ar savam lomam, bedadami, kada cita bedas. Serodami kada cita seras. Nespedami, nekadi nespedami izklut no izrades. Vai par naudu tikt pie vardotaja ar ipašu gradu, lai tas vinus apsedinatu un pateiktu: "Jus neesat Grecinieki, jus esat Tie, pret kuriem Grekots. Jus bijat tikai berni. Jums nebija varas. Jus esat upuri, nevis paridaritaji." Tagad butu labak, ja vini tam butu tikuši pari. Ja viniem butu lauts kaut uz bridi nesat upura tragisko masku. Tad vini varetu visu ieraudzit cita gaisma, ienist visu notikušo. Vai tiekties pec atriebibas. Un galu gala varbut atbrivoties no atminam, kas vinus vajaja."
Author: Arundhati Roy

Famous Authors

Popular Topics