Top Andrej Quotes

Browse top 3 famous quotes and sayings about Andrej by most favorite authors.

Favorite Andrej Quotes

1. "Jeg har alltid sagt at du ikke legger tilstrekkelig vekt på bifigurene. En roman skal ligne en gate full av ukjente, hvor to-tre personer man kjenner til bunns, går forbi. Ikke flere. Se på andre forfattere, som Proust - de visste å gjøre bruk av bifigurene. De bruker dem for å ydmyke hovedpersonene og gjøre dem mindre. Det finnes ikke noe mer helsebringende i en roman enn å gi heltene en slik leksjon i ydmykhet. Tenk på de små bondekonene i Krig og fred, de som krysser veien foran vognen til fyrst Andrej og ler. De er de første som ser ham, han snakker til dem, rett inn i ørene deres, og dermed løfter leserens blikk seg, nå blir det bare ett eneste ansikt, en eneste sjel."
Author: Irène Némirovsky
2. "We're good to move.""Cool." Kolya's smile was every bit as tight-lipped as Riley's, but it was real. "Tell us when you need help.""And tell us before your chest explodes," Andrej muttered, "so we can shoot the alien babies when they pop out."Riley made a rude gesture. "McClane says, go fuck yourself."Kolya chuckled. "Let's keep him."
Author: J. Fally
3. "El Paso," Andrej echoed slowly. "You do know there's nothing in El Paso but dust, heat, and illegal aliens, right?"
Author: J. Fally

Andrej Quotes Pictures

Quotes About Andrej
Quotes About Andrej
Quotes About Andrej

Today's Quote

Find out what a person fears most and that is where he will develop next."
Author: C.G. Jung

Famous Authors

Popular Topics