Top Bagyo Tagalog Quotes

Browse top 2 famous quotes and sayings about Bagyo Tagalog by most favorite authors.

Favorite Bagyo Tagalog Quotes

1. "Kaloka! Ito ba ang Pilipinas na gustong iligtas nina Lola Sepa at Emil? Iligtas mula saan? Kung sarili nga ayaw nitong iligtas! Ang gusto lang ng mga ito'y kumain, tumae, mag-Glutathione, saka pumunta sa weekend markets, mag-malling para makalibre ng air-con, mag-text ng corny jokes, sumingit sa pila ng bigas, saka umasa ng suwerte sa lotto o sa TV! Kapag may bagyo o lindol o anumang problema'y laban pero susuko din agad at makakalimot, o kaya ay magma-migrate! Ilang taon na ba ang bansang ito pero bakit hanggang ngayo'y wala pa ring pinagkatandaan?"
Author: Ricky Lee
2. "Boondocks' is simply the Tagalog word for mountains."
Author: Sharyn McCrumb

Bagyo Tagalog Quotes Pictures

Quotes About Bagyo Tagalog
Quotes About Bagyo Tagalog

Today's Quote

Being number two sucks."
Author: Andre Agassi

Famous Authors

Popular Topics