Top Beel Quotes

Browse top 37 famous quotes and sayings about Beel by most favorite authors.

Favorite Beel Quotes

1. "Ik zei vlug: 'Ze eten niet, drinken niet, ze pikken je kleren niet en ze kunnen niet op vakantie gaan, niet slapen, geen scheten laten of dubbel spel spelen of brutale antwoorden geven of je in de steek laten als je ze nodig hebt. En ze willen niet betaald worden en ze hebben geen lange tenen en ze hoeven niet geschilderd te worden en ze lijden niet aan de Kwelders en ze hebben geen menopauze en ze moorden en martelen niet en ze vechten geen oorlogen uit...' 'Ze kunnen ze wel veroorzaken,' wist Tess er nog gauw tussen te krijgen. '... en ze doen niets anders dan er fraai uitzien, terwijl ze staan te wachten tot je met ze doet wat je maar wilt, zoals ze bijvoorbeeld lézen. Goed... is dt genoeg voor vandaag, kunnen we nu doorgaan?"
Author: Aidan Chambers
2. "Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal."
Author: Albert Einstein
3. "Mrs. Bittarcy rustled ominously, holding her peace meanwhile. She feared long words she did not understand. Beelzebub lay hid among too many syllables."
Author: Algernon Blackwood
4. "De prikkelende beelden waarmee de maatschappij ons voortdurend confronteert hebben geen enkel ander doel dan fantasieën in ons wakker te roepen waardoor ons denken wordt verhinderd, waardoor wij verdoofd door het leven sjokken als slaven van onze hormonen"
Author: Arnon Grunberg
5. "Veel van wat aanvankelijk alleen in de verbeelding bestaat, wordt werkelijkheid."
Author: Arthur Japin
6. "De verbeelding kan dwazen niets wijs maken, maar ze maakt hen gelukkig."
Author: Blaise Pascal
7. "At schools, the children who are too stupid or lazy to learn languages, mathematics and elementary science can be set to doing the things that children used to do in their spare time. Let them, for example, make mud pies and call it modelling. But all the time there must be no faintest hint that they are inferior to the children who are at work. Whatever nonsense they are engaged in must have—I believe the English already use the phrase—"parity of esteem." An even more drastic scheme is not impossible. Children who are fit to proceed to a higher class may be artificially kept back, because the others would get a trauma—Beelzebub, what a useful word!—by being left behind. The bright pupil thus remains democratically fettered to his own age group throughout his school career, and a boy who would be capable of tackling Aeschylus or Dante sits listening to his coeval's attempts to spell out 'A Cat Sat On A Mat'."
Author: C.S. Lewis
8. "Why don't I have a cool name like that. Instead of Lucifer and Beelzebub. I mean, seriously, Beelzebub? It sounds like the name of a brothel or a low life bar. Why can't I be Lu Von Cipher? Sounds good, right?"
Author: Cameron Jace
9. "Ik ben niet bevreesd, noch voor de ouderdom noch voor de dood, maar berusting is me schrikbeeld. Nooit zou ik aan de oevers waar braafheid en gezapigheid wonen, willen aanleggen. Ik ben nu vijfentachtig, ik schrijf nog steeds en ik zou nog tot liefhebben in staat zijn."
Author: Claire Goll
10. "Terwijl Vics ouders het niet konden laten hem te zien zoals hij vroeger was, en veel vrienden en ook vreemden iemand zagen die hij niet meer wilde zijn, zag Dawn alleen hem. Misschien was het beeld wazig, maar Dawn zag alles heel helder. Zij zag duidelijk en ondubbelzinnig een persoon."
Author: David Levithan
11. "Maar zolang ze er nog is, zullen in de winternachten de wolvenbenden de wildernis luid huilend blijven doorkruisen. Ze waren er reeds vanaf het begin van de wereld. En ondanks het feit, dat de mensheid de wolven van het begin af haatte en onafgebroken beoorloogde en dat in de verder nog komende eeuwen steeds zal blijven doen, zullen ze tot aan de dag van het laatste oordeel de wereld blijven bevolken. De reden hiervan is, dat ze het symbool der wildernis zelf zijn en het denkbeeld, dat de wildernis zou blijven voortgaan te bestaan, maar zonder wolven, is nog vreemder dan zich een natie zonder vlag te denken."
Author: Edison Marshall
12. "Die het minste zijn en het weinigst kunnen, hebben de meeste verbeelding."
Author: Godfried Bomans
13. "G. I. Gurdieff, "Beelzebub's Tales to His Grandson"So-and-so-and-so-must-be; do-not-do-what-must-not-be. Mullah's favorite saying. p. 598"
Author: Gurdieff
14. "Gelukkig is het geschrevene iets dat hoorbaar is zonder gehoord te hoeven worden. Zelfs het bescheidenste woordje dat ik neerschrijf, het woordje "zwijgen" bijvoorbeeld, overstemt het inferno in die stenen put."
Author: Harry Mulisch
15. "They'd need no reason!" shouted Arbeely. "Why can't you understand? Men need no reason to cause mischief, only an excuse!"
Author: Helene Wecker
16. "Nee, het rampzalige was wanneer ze je begonnen te vragen 'wat je nou eigenlijk wilde in dit leven?', terwijl ze zelf toch het beste voorbeeld gaven van hoe je het in elk geval niet aan moest pakken."
Author: Herman Koch
17. "Een doodgereden dier aan de kant van de weg, je ziet het, je hebt het doodgereden dier van een afstand al zien liggen, maar je kijkt er verder niet meer naar. Je hebt geen zin in bloed en ingewanden die er half uit liggen. Daarom kijk je ergens anders naar, je kijkt bijvoorbeeld naar de lucht of een bloeiende struik die verderop in het weiland staat - naar alles behalve naar de kant van de weg."
Author: Herman Koch
18. "...en ik koesterde en knuffelde het geheim tot ik van pure gelukzaligheid in een soort wakende slaap wegdommelde waarin ik allemaal beelden zag: "..." Die beelden hadden nergens iets mee te maken, behalve dan dat ze zo prachtig waren in al hun eenvoud en helderheid, zonder dat ze iets betekenden en zonder dat ze het een of andere verhaal te vertellen hadden, ze bestonden gewoon alsof ze altijd al hadden bestaan; de wereld zit al veel te vol met dingen die een begin en een eind hebben."
Author: Herman Koch
19. "Nee, wat ik bedoel is dat het volkomen stil is, als in een stomme film, dat ze je niet meer vragen wat je nu eigenlijk wilt in dit leven, of waar je je toch tegen verzet, of wat je later wilt worden en of het wel goed met je gaat. Dat ze eindelijk eens allemaal hun mond houden, en als het helemaal stil is geworden, dat dan de held uit zijn stoel opstaat en er alleen nog een tekst in beeld verschijnt: 'Er wordt een nieuwe bladzijde omgeslagen. Hij gaat nu bedenken hoe het verder moet. Hij heeft zijn hele leven nog voor zich."
Author: Herman Koch
20. "Een mens kan altijd een tijd lang kijken zonder te zien. Kijken kan Robert ook, maar het theebusje en de kaasschaaf herkennen niet. Hij kijkt zonder te zien, bedoel ik. Neem zelf de proef maar eens. Je drinkt altijd koffie van een bepaald merk en omdat dat in de drugstore opeens niet meer voorradig is, neem je een ander merk, een andere bus. Als je de volgende dag koffie wilt maken zoek je overal naar de koffiebus. Het herinneringsbeeld van de oude busis zo sterk dat hij de bus van het nieuwe merk, de aanwezige bus, vlak voor je neus op de keukenplank, onzichtbaar maakt. Om iets te zien moet je eerst iets kunnen herkennen. Zonder herinnering kun je alleen maar kijken. Dan glijdt de wereld spoorloos door je heen."
Author: J. Bernlef
21. "It stinks of trains and that chili with the chocolate in it. Ooooh, books!" he exclaimed suddenly, making a beeline for the small library. (Al)"
Author: Kim Harrison
22. "For a while I was collecting Satan and devil stuff - you know, anything that had to do with old Beelzebub or Lucifer. But I had to put the brakes on it, because there's a lot of stuff out there, and the collection was just growing too quickly."
Author: Kirk Hammett
23. "The fact that she made this beeline for me both warmed my soul and made me want to turn around, walk out the door, and find a cliff to fling myself off of."
Author: Lia Habel
24. "Dain wasn't certain what exactly was wrong with her, but he had no doubt that something was. He was Lord Beelzebub, wasn't he? She was supposed to faint, or recoil in horrified revulsion at the very least. Yet she had gazed at him as bold as brass, and it had seemed for a moment as though the creature were actually flirting with him."
Author: Loretta Chase
25. "Ze wilde hun vertellen dat achter het communisme, achter het fascisme, achter alle bezettingen en invallen een wezenlijker en algemener kwaad schuilde; het beeld van dat kwaad is voor haar een optocht van marcherende mensen geworden die de handen heffen en eenstemmig dezelfde lettergrepen schreeuwen. Maar ze wist dat ze hun niet kon uitleggen. Verlegen bracht ze het gesprek op een ander onderwerp."
Author: Milan Kundera
26. "Niets is alleen maar zwart of alleen maar wit. En niemand is alleen maar goed of alleen maar slecht. Dat gold ook voor mijn ontvoerder. Dat zijn uitspraken die men een slachtoffer van ontvoering niet graag hoort doen, omdat daarmee het vaste beeld van goed en kwaad wordt verstoord. Een beeld waar iedereen maar al te graag in gelooft om in een wereld vol grijstinten het houvast niet te verliezen."
Author: Natascha Kampusch
27. "But: all journeys were return journeys. The farther one traveled, the nakeder one got, until, towards the end, ceasing to be animated by any scene, one was most oneself, a man in a bed surrounded by empty bottles. The man who says, "I've got a wife and kids" is far from home; at home he speaks of Japan. But he does not know - how could he? - that the scenes changing in the train window from Victoria Station to Tokyo Central are nothing compared to the change in himself; and travel writing, which cannot but be droll at the outset, moves from journalism to fiction, arriving promptly as the Kodama Echo at autobiography. From there any further travel makes a beeline to confession, the embarrassed monologue in a deserted bazaar. The anonymous hotel room in a strange city..."
Author: Paul Theroux
28. "Hoewel we de illusie hebben dat we beelden met hoge resolutie ontvangen van onze ogen, stuurt de oogzenuw slechts contouren en aanwijzingen over interessante punten in ons blikveld naar het brein. We 'hallucineren' eigenlijk de wereld vanuit ons corticale geheugen."
Author: Ray Kurzweil
29. "After the wink, his head moved down and his eyes made a beeline to my chest. Ugh. The old man felt me up with his eyes. Men really are all just alike—no matter the age. He was a flirtatious old fossil."
Author: Rose Pressey
30. "Ik dacht zwak en zonder spijt aan het verhaal dat ik had kunnen vertellen, een verhaal naar voorbeeld van mijn leven, ik bedoel zonder de moed te eindigen noch de kracht om verder te gaan."
Author: Samuel Beckett
31. "Embarrassed, she quickly met his eyes again. It looked like he come right out of the lake water and made a beeline for her. But how could he haver known she was there? How could he have seen her from the water?"
Author: Sarah Addison Allen
32. "Ik stak één straat eerder door naar 4th Avenue, omdat ik niet langs de kerk wilde lopen; er zat soms een stenen waterspuwer op die me de stuipen op het lijf joeg. Het was niet die waterspuwer zelf die ik eng vond, maar het was dat "soms" waar ik de zenuwen van kreeg. Waterspuwers zijn beeldhouwwerkjes, ze horen deel uit te maken van een gebouw. Als er een zit, hoort die daar altijd te zitten en niet af en toe."
Author: Shanna Swendson
33. "Who the hell is that?!Some call her Satan. Others, Beelzebub. She goes by many names."
Author: Susan Elizabeth Phillips
34. "After all, my young Dodger, what exactly are you? A stalwart young man, plucky and brave and apparently without fear? Or, possibly, I suggest, a street urchin with a surfeit of animal cunning and the luck of Beelzebub himself."
Author: Terry Pratchett
35. "The famous courtesan Clarimonde died recently, as the result of an orgy which lasted eight days and eight nights. It was something infernally magnificent. They revived the abominations of the feasts of Belshazzar and Cleopatra. Great God! what an age this is in which we live! The guests were served by swarthy slaves speaking an unknown tongue, who to my mind had every appearance of veritable demons; the livery of the meanest among them might have served as a gala-costume for an emperor. There have always been current some very strange stories concerning this Clarimonde, and all her lovers have come to a miserable or a violent end. It has been said that she was a ghoul, a female vampire; but I believe that she was Beelzebub in person."
Author: Théophile Gautier
36. "For there was need once more of a Divine Revelation to the torpid frivolous children of men, if they were not to sink altogether into the ape condition. And in that whirlwind of the Universe,—lights obliterated, and the torn wrecks of Earth and Hell hurled aloft into the Empyrean; black whirlwind, which made even apes serious, and drove most of them mad,—there was, to men, a voice audible; voice from the heart of things once more, as if to say: "Lying is not permitted in this Universe. The wages of lying, you behold, are death. Lying means damnation in this Universe; and Beelzebub, never so elaborately decked in crowns and mitres, is NOT God!" This was a revelation truly to be named of the Eternal, in our poor Eighteenth Century; and has greatly altered the complexion of said Century to the Historian ever since."
Author: Thomas Carlyle
37. "Ik riep: "Doornroosje! Je bent ternauwernood meer van belang! Ternauwernood… Nog net wel. Nog niet helemaal niet. "Ik houd ternauwernood oneindig veel pijnlijk nauwgezet en desalniettemin niet voor herhaling vatbaar nog net wel van jou", zei ik.En niet lang daarna:"Ik houd ternauwernood oneindig veel op zijn minst overdadig en onomkeerbaar pijnlijk nauwgezet bijna achteloos en desalniettemin niet voor herhaling vatbaar nog net wel van jou.""Van wie?" (riepen de denkbeeldige meeuwen) "Van wie? Van wie?""Van Doornroosje", zei ik, buiten adem."
Author: Toon Tellegen

Beel Quotes Pictures

Quotes About Beel
Quotes About Beel
Quotes About Beel

Today's Quote

In this land some of us fuck more than we die but most of us die better than we fuck"
Author: Charles Bukowski

Famous Authors

Popular Topics