Top Brahmin In Hindi Quotes

Browse top 13 famous quotes and sayings about Brahmin In Hindi by most favorite authors.

Favorite Brahmin In Hindi Quotes

1. "Hikayatin mo lahat ng kakilala mo na magkaroon ng kahit isa man lang paboritong libro sa buhay nila. Dahil wala nang mas kawawa pa sa mga taong literado pero hindi nagbabasa."
Author: Bob Ong
2. "Kaugnay nito, tao lang yata ang may insecurities at ayaw nilang makitang may mas mahusay sa kanila. Yung mga hayop, kapag may hindi mapagkasunduan, wala nang bulung-bulungan o parinigan, upakan at banatan na agad."
Author: Eros Atalia
3. "E, kung lahat kami, special... Sino pa ang hindi special? Kaya nga special , hindi pangkaraniwan. Kakaiba. Kung pareparehas kaming special, sino pa ang special? Para maging special, dapat may egg, may dalawang scoop ng ice cream, may ube't leche plan."
Author: Eros S. Atalia
4. "A few words of Hindi appear here or there, but it's all Urdu. I feel that if the popular culture, which is what Hindi films are, uses Urdu, it's not going to diminish."
Author: Ismail Merchant
5. "Matagal na din akong naghintay dito sa bus stop sa pag-aakalang babalik sya, na muli siyang dadaan at sabay kaming aalis. Lumipas na ang ulan. Mataas na ang sikat ng araw. Pero mag-isa pa rin ako dito. Siguro naman, ito na ang tamang panahon para sumakay, umalis at lumayo. Paunti-unti. Hindi naman biglaan. Konting andar. Konting lakad. Konting kembot pakanan. Darating din ako doon.Kung saan maaliwalas na ang lahat."
Author: Jayson G. Benedicto
6. "Mga mamamayan din ang mga bumubuo ng gobyerno at sila ang higit na nakapag-aral.' 'Ngunit tulad po ng ibang tao, nagkakamali kaya hindi dapat maging bingi sa kuro-kuro ng iba."
Author: José Rizal
7. "Ano sa makatwid ang isang Unibersidad? Isang institusyon para hindi matuto? Nagtitipon-tipon ba ang ilang tao sa ngalan ng kaalaman at pagtuturo para hadlangang matuto ang iba?"
Author: José Rizal
8. "I am staring into the hissing face of a cobra. A surprisingly pink tongue slithers in and out of a cruel mouth while an Indian man whose eyes are the blue of blindless inclines his head towards my mother and explains in Hindi that cobras make very good eating."
Author: Libba Bray
9. "Sana'y hindi umiikot ang mundo at tumatanda ang panahon.- Jea"
Author: Martha Cecilia
10. "I would say the film world has stopped operating as one. We have divided it into Hindi movies, Bengali movies, Tamil movies and so on. Earlier, there was only one channel and we all knew what was going on. Today, it is hard to keep track of programmes due to the advent of regional channels."
Author: Mithun Chakraborty
11. "Ipinangako ko sa sarili ko: tulad ng butil ng palay, hindi ako mapupunta sa batuhan o hihipan lang ng hangin. Mapupunla ako sa mayamang bukirin."
Author: Rene O. Villanueva
12. "Alam nyo namang hindi tayo totoo. Gawa lang tayo sa mga letra!"
Author: Ricky Lee
13. "Till now, my conception of love has been based entirely on what I have seen in Hindi films, where the hero and the heroine make eye contact, and whoosh, some strange chemistry sets their hearts beating and their vocal chords tingling, and the next you see of them they are off singing songs in Swiss Villages and American shopping malls."
Author: Vikas Swarup

Brahmin In Hindi Quotes Pictures

Quotes About Brahmin In Hindi
Quotes About Brahmin In Hindi
Quotes About Brahmin In Hindi

Today's Quote

Whenever I can't sleep, I like to lie in the darkness and pretend I've been assassinated. I've found this is the best way to get comfortable. I imagine I'm in the coffin at my funeral, and people from my past are walking by my corpse and making comments about my demise."
Author: Chuck Klosterman

Famous Authors

Popular Topics