Top Geric Quotes

Browse top 7 famous quotes and sayings about Geric by most favorite authors.

Favorite Geric Quotes

1. "All the great chefs I know - Thomas Keller, Jean-Georges Vongerichten - they are technicians first."
Author: Jacques Pepin
2. "Het nietsontziende despotisme van de huidige maatschappij heeft volstrekt niets van doen met de zachtaardige gezagsuitoefenng van een vader, die meer gericht is op het voordeel van degeen die gehoorzaamt dan op het nut voor degeen die beveelt; dat krachtens de natuurwet de vader slechts zolang het gezag over het kind heeft als het kind zijn bijstand nodig heeft, dat zij daarna op gelijke voet komen en het kind volstrekt onafhankelijk wordt van zijn vader."
Author: Jean Jacques Rousseau
3. "Das Spiel ist der Inbegriff demokratischer Lebensart. Es ist die letzt uns verbliebene Seinsform. Der Spieltrieb ersetzt die Religiosität, beherrscht die Börse, die Politik, die Gerichtssäle, die Pressewelt, und er ist es, der uns seit Gottes Tod mental am Leben hält."
Author: Juli Zeh
4. "I'm sorry, my lady," said Geric, rubbing his arm. "But I failed to force an apology out of the offending goose."
Author: Shannon Hale
5. "Does anyone smell roasting meat?' said Razo, 'Oh, wait, it's just Geric's face."
Author: Shannon Hale
6. "They finished laughing and caught their breaths, and looked at each other, and Ani thought Geric looked at her too long, as though he forgot he was looking, as though he did not wish to do anything else. She looked back. Her took heart took its time quieting down."
Author: Shannon Hale
7. "I, Geric-Sinath of Gerhard, declare that you're beautiful and you're perfect and I'll slay any man who tries to take you from my side. Goose girl, may I kiss you?"
Author: Shannon Hale

Geric Quotes Pictures

Quotes About Geric
Quotes About Geric
Quotes About Geric

Today's Quote

Nowadays, if you are afraid of confrontation, you are not going to do very well."
Author: Bill Parcells

Famous Authors

Popular Topics