Top Iiwan Quotes

Browse top 2 famous quotes and sayings about Iiwan by most favorite authors.

Favorite Iiwan Quotes

1. "Pero kung meron talagang may himala, gusto kong muling makita't makausap si Jen. At kapag nangyari ‘yun, hindi ko na palalampasin ang pagkakataon na sabihin sa kanya ang lahat ng gusto kong sabihin. Huhubarin ko na ang kahihiyan ko. Itatapon ang pag-aastig-astigan. Hindi na baleng iwan nya sa huli kapag nalaman nyang mahal ko sya, na nababaliw na ako sa kanya, na gusto kong maging officially kami na. Kung sakaling magbago sya ng isip, na hindi nya na iiwan ang lahat ng nagmamahal o nababaliw sa kanya, kung sakaling hindi na rin sya nag-astig-astigan o nagmanhid-manhidan, isusumpa ko sa ngalan ng mga lamang lupang hindi matahimik sa pagmumura ko sa gabi at mamatay man ang lasenggero naming kapitbahay… Pukang ama… Hindi ko na sya pakakawalan."
Author: Eros S. Atalia
2. "Sonnets To Orpheus, Part Two, XIIWant the change. Be inspired by the flamewhere everything shines as it disappears.The artist, when sketching, loves nothing so muchas the curve of the body as it turns away.What locks itself in sameness has congealed.Is it safer to be gray and numb?What turns hard becomes rigidand is easily shattered.Pour yourself like a fountain.Flow into the knowledge that what you are seekingfinishes often at the start, and, with ending, begins.Every happiness is the child of a separationit did not think it could survive. And Daphne, becoming a laurel,dares you to become the wind."
Author: Rainer Maria Rilke

Iiwan Quotes Pictures

Quotes About Iiwan
Quotes About Iiwan

Today's Quote

In 1966, NASA took over in space, and it has been a bureaucratic mess ever since."
Author: Chuck Yeager

Famous Authors

Popular Topics