Top Kabataan Quotes

Browse top 3 famous quotes and sayings about Kabataan by most favorite authors.

Favorite Kabataan Quotes

1. "Hindi ba mas tama na sa halip na maliitin ang kabataan dahil sa binabasa nilang manunulat ay purihin sila sa pagbabasa, at saka samantalahin ang pagkakataon para hikayatin sila at ipakilala sa iba pang makabuluhang libro? O masyadong malaking abala 'yon sa inyo?"
Author: Bob Ong
2. "Nawalan muli ng isang oras ang buhay ng bawat kabataan, saka isang bahagi ng kaniyang karangalan at paggalang sa sarili, at kapalit ang paglaki sa kalooban ng panghihina ng loob, ng paglalaho ng hilig sa pag-aaral, at pagdaramdam sa loob ng dibdib."
Author: José Rizal
3. "Naglalaho sa loob ng klase ang mga hadlang na itinatayo ng politika upang hatiin ang mga lahi, natutunaw wari sa alab ng kaalaman at kabataan."
Author: José Rizal

Kabataan Quotes Pictures

Quotes About Kabataan
Quotes About Kabataan
Quotes About Kabataan

Today's Quote

Freedom from activity is never achieved by abstaining from action. Nobody can become perfect by merely ceasing to act. In fact, nobody can ever rest from his activity even for a moment. All are helplessly forced to act. . . .A man who renounces certain physical actions but still lets his mind dwell on the objects of his sensual desire, is deceiving himself. He can only be called a hypocrite. The truly admirable man controls his senses by the power of his will. All his actions will be disinterested. Activity is better than inertia. Act, but with self-control. If you are lazy, you cannot even sustain your own body."
Author: Anonymous

Famous Authors

Popular Topics