Top Kaiba Quotes

Browse top 3 famous quotes and sayings about Kaiba by most favorite authors.

Favorite Kaiba Quotes

1. "E, kung lahat kami, special... Sino pa ang hindi special? Kaya nga special , hindi pangkaraniwan. Kakaiba. Kung pareparehas kaming special, sino pa ang special? Para maging special, dapat may egg, may dalawang scoop ng ice cream, may ube't leche plan."
Author: Eros S. Atalia
2. "You say people's struggles are a game! That's totally wrong!Facing yourself no matter how tough things get... and keeping up the fight... that's what games are really about!You bet your chip of life as if it meant nothing! You lost to yourself! When you realized you were going to lose, you didn't have the courage to keep living!Listen... Real courage is protecting that chip you have in your hands... no matter what!" -Anzu to Kaiba"
Author: Kazuki Takahashi
3. "Ba't ba naghahalikan ang mga utaw? Para magpalitan ng laway? Magdikit ang mga dila? Bakit hindi mga ilong na gaya sa ibang bansa, o kaya ay mga balikat? Bakit maski sa pisngi lang siya nahalikan ni Homer ay parang ang kaluluwa niya ang tinamaan ng nguso nito? At andito na rin lang tayo sa subject ng paghahalikan, me pagkakaiba ba kapag lalaki o babae o kapwa lalaki o kapwa babae ang mga ngusong nagdidikit? Paano ang mga walang nguso?"
Author: Ricky Lee

Kaiba Quotes Pictures

Quotes About Kaiba
Quotes About Kaiba
Quotes About Kaiba

Today's Quote

I've had too lengthy a career and coached too many players to make a choice."
Author: Chuck Daly

Famous Authors

Popular Topics