Top Maklumat Quotes

Browse top 1 famous quotes and sayings about Maklumat by most favorite authors.

Favorite Maklumat Quotes

1. "Ledakan ilmu yang dikatakan berlaku masa kini sebenarnya lebih tepat disifatkan sebagai ledakan maklumat kerana dalam banyak hal maklumat yang pelbagai dan kadang-kadang saling bertentangan itu bukan sahaja tidak bermakna, malah lebih banyak menimbulkan kekeliruan. Maklumat yang tidak benar, walaupun mungkin bermakna besar kepada pemiliknya bukanlah ilmu, tetapi sekadar perasaan (dugaan), syak, atau zan. Perasaan (atau dugaan), syak dan zan atau gejala lain yang anti-ilmu akan hancur jika ditentangi oleh ilmu."
Author: Wan Mohd Nor Wan Daud

Maklumat Quotes Pictures

Quotes About Maklumat

Today's Quote

Le règlement, pensait Rivière, est semblable aux rites d'une religion qui semblent absurdes mais façonnent les hommes. (p. 46)"
Author: Antoine De Saint Exupéry

Famous Authors

Popular Topics