Top Moeders Quotes

Browse top 3 famous quotes and sayings about Moeders by most favorite authors.

Favorite Moeders Quotes

1. "Nora had bewust een paar kinderen gewild, niet in de eerste plaats uit een emotioneel hunkeren naar het moederschap, maar misschien vooral omdat grootbrengen, opvoeden, een uitdaging inhielden, hoge eisen stelden aan inventiviteit, aan de gave tot voorbereiden, anticiperen, op het juiste ogenblik toepassen, die het destijds Muisje Bloemcaps mogelijk hadden gemaakt met superieur gemak alle lesmateriaal te beheersen."
Author: Hella S. Haasse
2. "De wiegen der beschaving zijn de verpestende riolen van de wereld, het knekelhuis waarin de stinkende baarmoeders hun bloederige pakjes vlees en been toevertrouwen."
Author: Henry Miller
3. "Wanneer kinderen groter worden verdedigen ze hun geheimen uit alle macht. Anders zouden ze door hun moeders worden verslonden. Het ergste wat ik ken zijn jongelui die alles met hun moeder delen. Die worden nooit vrij."
Author: Marianne Fredriksson

Moeders Quotes Pictures

Quotes About Moeders
Quotes About Moeders
Quotes About Moeders

Today's Quote

Words can be a fortress or a drawbridge to disaster"
Author: Benny Bellamacina

Famous Authors

Popular Topics