Top Opdragelse Quotes

Browse top 1 famous quotes and sayings about Opdragelse by most favorite authors.

Favorite Opdragelse Quotes

1. "Så lad det være den største forbryder, han er dog et menneske som jeg; også han har været uskyldig! Hvem veed, hvor mange haarde kampe han kjæmpede, før han gjorde det første skridt til sin ulykke; lidt efter lidt gled han dybere, - pludselig bliver ingen en forbryder: det ere lidenskaber, opdragelse og en forunderlig sammenkjædning af omstændigheder, som danner vores livs malerie, - vi maa afskye forbryderens handlinger, men kan menneskeligheden dadles om den beklager ham? Hvem veed hvorledes vi havde handlet, om vi vare fødte i hans stilling, med hans lidenskaber og begreber?"
Author: Hans Christian Andersen

Opdragelse Quotes Pictures

Quotes About Opdragelse

Today's Quote

I love contemporary art, although I wouldn't want a pickled shark in my house."
Author: Bruno Tonioli

Famous Authors

Popular Topics