Top Pnin Quotes

Browse top 6 famous quotes and sayings about Pnin by most favorite authors.

Favorite Pnin Quotes

1. "Säjer att jag rymt hit för din skull men ljuger förstås det låter vackrare då ville bara att du skulle ta bort nåldynan från badrummet ställa in kanske mjölk i kylen låtsas att vi lever lika mycket båda tvåstängde dörren för längesen om mej och du bänder loss brädorna men kommer inte in du förstår älskling jag har kilat fast alla öppningar med frusna tårar avbrutna morrhår död hud och blodiga kräkningar har byggt berg utanför av uppsprättade drömmar och klätt in hela trappuppgången i tomhet och du kommer aldrig igenomman kommer aldrig igenommen inimej kom inimej och där nånstans låt mej liksom leva bara"
Author: Åsa Ericsdotter
2. "Människor ser man inte så som man ser hus, träd och stenar. Man ser dem i en förväntan att kunna möta dem på ett visst sätt och därigenom kunna göra dem till ett stycke av sitt eget inre. Inbillningskraften formar dem så att de passar in i ens egna önskningar och förhoppningar..."
Author: Pascal Mercier
3. "Pnin slowly walked under solemn pines. The sky was dying. He did not believe in an autocratic God. He did believe, dimly, in a democracy of ghosts. The souls of the dead, perhaps, formed committees, and these, in continuous session, attended the destinies of the quick."
Author: Vladimir Nabokov
4. "Important lecture!' cried Pnin. 'What to do? It is a catastroph!"
Author: Vladimir Nabokov
5. "All of which does not alter the fact that Pnin was on the wrong train."
Author: Vladimir Nabokov
6. "My patient was one of those singular and unfortunate people who regard their heart ("a hollow, muscular organ," according to the gruesome definition in Webster's New Collegiate Dictionary, which Pnin's orphaned bag contained) with a queasy dread, a nervous repulsion, a sick hate, as if it were some strong slimy untouchable monster that one had to be parasitized with, alas."
Author: Vladimir Nabokov

Pnin Quotes Pictures

Quotes About Pnin
Quotes About Pnin
Quotes About Pnin

Today's Quote

Resep lainnya adalah tidak pernah mengizinkan diri kalian dipengaruhi oleh unsur di luar diri kalian. Oleh siapa pun, apa pun, dan suasana bagaimana pun. Artinya, jangan mau sedih, marah, kecewa, dan takut karena ada faktor luar. Kalianlah yang berkuasa terhadap diri kalian sendiri, jangan serahkan kekuasaan kepada orang lain. Orang boleh menodong senapan, tapi kalian punya pilihan, untuk takut atau tetap tegar. Kalian punya pilihan di lapisan diri kalian paling dalam, dan itu tidak ada hubungannya dengan pengaruh luar."
Author: Ahmad Fuadi

Famous Authors

Popular Topics