Top Psikologi Quotes

Browse top 2 famous quotes and sayings about Psikologi by most favorite authors.

Favorite Psikologi Quotes

1. "Imtihan nihai bukan hanya sekadar membuktikan seberapa banyak ilmu yang telah diserap otak, tapi seberapa kuat seorang siswa melawan tekanan waktu, kebosanan, psikologis dan fisik. Siapa yang bisa mengatasi semua faktor itu, maka dia adalah pemenang."
Author: Ahmad Fuadi
2. "Jelasnya, keutamaan al-Quran untuk menitikberatkan perbuatan dan proses mengetahui daripada tempat fizikal ilmu. Proses berfikir dan mengetahui dalam al-Quran dijelaskan oleh beberapa kata kerja seperti 'aqila, faqiha, tafakkara, hasiba, zanna, i'tibara, tadabbara dan hakima yang semuanya mesti bermula daripada data dan fakta persepsi indera. Pemikiran dalam Islam seharusnya berteraskan fakta atau data sama ada tentang alam, tabii, hakikat fizikal dan psikologi manusia dan aliran sejarah. Malahan, dalam pemikiran dan renungan mengenai kewujudan Allah yang ghaib umpamanya, al-Quran menarik perhatian akal manusia supaya berhujah daripada persekitara tabii, sejarah dan kejiwaannya dan pengalamannya, yang bertebaran di sepanjang halamannya."
Author: Wan Mohd Nor Wan Daud

Psikologi Quotes Pictures

Quotes About Psikologi
Quotes About Psikologi

Today's Quote

Geeks run the world. Condoleezza Rice is a geek, Bill Gates is clearly a geek, many of the big filmmakers and writers are geeks, lots of military people are geeks. Anyone who has heard Donald Rumsfeld talk about military hardware knows they are in the presence of a geek."
Author: China Mieville

Famous Authors

Popular Topics