Top Sangguniang Kabataan Quotes

Browse top 1 famous quotes and sayings about Sangguniang Kabataan by most favorite authors.

Favorite Sangguniang Kabataan Quotes

1. "Hindi ba mas tama na sa halip na maliitin ang kabataan dahil sa binabasa nilang manunulat ay purihin sila sa pagbabasa, at saka samantalahin ang pagkakataon para hikayatin sila at ipakilala sa iba pang makabuluhang libro? O masyadong malaking abala 'yon sa inyo?"
Author: Bob Ong

Sangguniang Kabataan Quotes Pictures

Quotes About Sangguniang Kabataan

Today's Quote

Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety. --written for the Pennsylvania Assembly in its Reply to the Governor of November 11, 1755."
Author: Benjamin Franklin

Famous Authors

Popular Topics