Top Shiko Quotes

Browse top 11 famous quotes and sayings about Shiko by most favorite authors.

Favorite Shiko Quotes

1. "Cdo liber, cdo vellim qe shikon ketu ka shpirtin e vet, shpirtin e atij qe e ka shkruar dhe te atyre qe e kane lexuar, te atij qe ka jetuar e te atij qe ka enderruar permes tij. Sa here qe nje liber nderron zot, sa here qe nje veshtrim i ri fluturon mbi fletet e tij, shpirti i librit rimerr fuqi."
Author: Carlos Ruiz Zafón
2. "- Vetëm mendimi, që gjallon në botë drejtësia dhe lumturia, më të mirëfillta se të mijat, ma mbush me shpresë e vlag zemrën, por edhe me lavdi! Se njeriu e ka të domosdoshme njohjen e lumturise së vet, duhet të besojë çdo çast që diku prehet e qetë lumturia për të gjithë... Ligji i madh i qënies njëri këtë dhe parashikon; përuljen e pafundme para të madhes. Po e privove njeriun nga e madhje e pamatë, ku s'ka për të jetuar dot më, do të vdesë nga deshperimi. E pamata dhe e pafundta po aq i nevojiten njeriut, sa dhe ky planet i dashur, në të cilin rron..."
Author: Fyodor Dostoyevsky
3. "- Ka minuta që e ndien praninë e harmonise së përjetshme, dhe e shikon qartë që e ke arrirë. Nuk është tokësore, domethene, njeriu, si qenie tokesore që është, këtë s'ka si e arrin. Duhet shndërruar fizikisht ose duhet vdekur. Është ndjenjë e qartë, e padiskutueshme, sikur e ndien tërë natyren dhe thua: "Po, kjo është e vërtetë, është diçka e mirë". Nuk është vetëkenaqesi, është vetëm ngazellim. Ju asgjë nuk falni, sepse s'keni ç'të falni. Ju nuk është që dashuroni, kemi të bëjmë me diçka më të lartë! Të tmerron qartesia dhe ngazellimi! Në zgjaste sadopak, shpirti s'e mban dot, duhet të zhduket. Në ato pesë sekonda rroj jetën, ia vlen të japesh jetën për to. Që të durosh deri dhjetë sekonda , duhet transformuar fizikisht. Them se njeriu nuk duhet të linde më. Ç'duhen fëmijët, ç'duhet zhvillimi, kur synimi është arritur? Në ungjill thuhet se të dielave njerëzit nuk do të lindin, do jene si engjejt e perendise. S'i thuhet kot. Gruaja si, po lind?"
Author: Fyodor Dostoyevsky
4. "Ut pictura, poesis: erit, quae, si propius stes,Te capiat magis, et quaedam, si longius abstes:Haec amat obscurum: volet haec sub luce videri,Iudicis argutum quae non formidat acumen:Haec placuit semel, haec decies repetita placebit.Poezia i perngjet piktures: njera te terheq me tepernga afer, kurse tjetra prej se largu;kjo e do erresiren, ajo do te shikohet ne drite,sepse aspak nuk frikesohet nga shikimi i kritikut,njera do te pelqehet nje here, kurse tjetra ne vijim dhjete here."
Author: Horace
5. "The Sufi way is through knowledge and practice, not through intellect and talk. As Prince Dara Shikoh says, in a Persian poem: Do you wish to be included with the Lords of Sight? From speech (then) pass on to experience. By saying 'Unity', you do not become a monotheist; The mouth does not become sweet from the word 'Sugar"
Author: Idries Shah
6. "El camino Sufi es a través del conocimiento y la práctica, no a través del intelecto y el habla. Como dice el príncipe Dara Shikoh en el poema persa: ¿Deseas ser incluido con los Señores de la Visión? Pasa (entonces) del discurso a la experiencia. Al decir "Unidad", no te transformas en un monoteísta; La boca no se vuelve dulce por la palabra "Azúcar"."
Author: Idries Shah
7. "I told you it would be difficult! If I were you I would just not bother trying these tasks! They are great challenges, clearly too great for you." said Guya, but there was a certain sparkle in his eye as he said it. "I shall complete your tasks, " said Yoshiko firmly. "And I'll be back sooner than you think!" With that he spread his wings to head for Fire School. "Oh and one more thing Guya" Yoshiko added. Perhaps when I return you will be so kind as to stop calling me a little dragon!" As Yoshiko flew off Guya chuckled to himself."
Author: Julia Suzuki
8. "Darashikoh was inside, for all the world a tastefully dressed patron of the shop, but he carried death in his undershorts and hunger in his heart."
Author: Mohsin Hamid
9. "Now, you'll have to answer my questions.""Oh, very well," Set said. "I like Brazil for the World Cup. I'd advise investing in platinum and small-cap funds. And your lucky numbers this week are 2, 13--""Not those questions!" Menshikov snapped."
Author: Rick Riordan
10. "We were halfway back to the fireplace when Set caught us by surprise.He was going on with his list of ridiculous ingredients: "And snakeskins. Yes, three large ones, with a sprinkling of hot sauce--" Then he stopped abruptly, like he'd had a revelation. He spoke in a much louder voice, calling across the room. "And a sacrificial victim would be good! Maybe a young idiot magician who can't do a proper invisibility spell, like CARTER KANE over there!"Menshikov stared right at me. "My, my... how kind of you to deliver yourselves. Well done, Set.""Hmm?" Set asked innocently. "Do we have visitors?"
Author: Rick Riordan
11. "A cemetery?" I chuckle, but the pitch is a bit higher than I expected. "At night? With a full moon? Um ... did you see any, uh, zombies, you, while you were there?"Shiko blinks at me a few times. "No"I slump in relief. "Thank God. I mean, I don't want to be the first to die. The funny guy always dies first, for shock value, you know. Rourke would get killed next, because it's be a heroic sacrifice or something." I motion to Shiko. "You'd live, though, unless you had sex."... Shiko has the look of an addled kitten, complete with head tilt. Rourke sighs and leans toward her, embarrassed. 'You'll have to excuse him. According to his mother he has an irrational fear of something called the zombie apocalypse.""It's not irrational!"
Author: Vaughn R. Demont

Shiko Quotes Pictures

Quotes About Shiko
Quotes About Shiko
Quotes About Shiko

Today's Quote

It's just a matter of me opening up the page and whatever is written on the page, that's what I'm here to do."
Author: Anthony Anderson

Famous Authors

Popular Topics