Top Steeds Quotes

Browse top 20 famous quotes and sayings about Steeds by most favorite authors.

Favorite Steeds Quotes

1. "As their forces broke, the Yorkist cavalrymen raced to the horse park behind their own lines and mounted their steeds to give chase. As they thundered past, the King and Warwick, flushed with victory, yelled, ‘Spare the commons! Kill the lords!' Their words went unheeded."
Author: Alison Weir
2. "Alle waarheid deed pijn, maar wel steeds meer, elk jaar een beetje meer."
Author: Arnon Grunberg
3. "The day succeeding this remarkable Midsummer night, proved no common day. I do not mean that it brought signs in heaven above, or portents on the earth beneath; nor do I allude to meteorological phenomena, to storm, flood, or whirlwind. On the contrary: the sun rose jocund, with a July face. Morning decked her beauty with rubies, and so filled her lap with roses, that they fell from her in showers, making her path blush: the Hours woke fresh as nymphs, and emptying on the early hills their dew-vials, they stepped out dismantled of vapour: shadowless, azure, and glorious, they led the sun's steeds on a burning and unclouded course."
Author: Charlotte Brontë
4. "Ik ben niet bevreesd, noch voor de ouderdom noch voor de dood, maar berusting is me schrikbeeld. Nooit zou ik aan de oevers waar braafheid en gezapigheid wonen, willen aanleggen. Ik ben nu vijfentachtig, ik schrijf nog steeds en ik zou nog tot liefhebben in staat zijn."
Author: Claire Goll
5. "Het waren de nachten, lodig en lang, die haar een illusie in de weg stonden. Steeds kramakkelachtiger hield dat huis zichzelf nog recht, en ze wist dat het nog spannend zou worden wie er het eerst aan renovatie toe zou zijn, zij of het huis. In bed luisterde ze naar alles wat zich aan de wind gewonnen gaf, een dakpan, een bloempot die met zich liet sollen in de tuin. Maar ook zonder wind; het huis kraakte, als deed het dat uit eigen beweging zoals mensen soms hun vingers kraken, om de gewrichten even los te maken."
Author: Dimitri Verhulst
6. "Maar zolang ze er nog is, zullen in de winternachten de wolvenbenden de wildernis luid huilend blijven doorkruisen. Ze waren er reeds vanaf het begin van de wereld. En ondanks het feit, dat de mensheid de wolven van het begin af haatte en onafgebroken beoorloogde en dat in de verder nog komende eeuwen steeds zal blijven doen, zullen ze tot aan de dag van het laatste oordeel de wereld blijven bevolken. De reden hiervan is, dat ze het symbool der wildernis zelf zijn en het denkbeeld, dat de wildernis zou blijven voortgaan te bestaan, maar zonder wolven, is nog vreemder dan zich een natie zonder vlag te denken."
Author: Edison Marshall
7. "Their ships were steeds, and they rode the waves like jennets."
Author: Felipe Fernández Armesto
8. "Aurum, argentum, gemmae, purpurea vestis, marmorea domus, cultus ager, pietae tabulae, phaleratus sonipes, caeteraque id genus mutam habent et superficiariam voluptatem: libri medullitus delectant, colloquuntur, consulunt, et viva quadam nobis atque arguta familiaritate junguntur.Gold, silver, jewels, purple garments, houses built of marble, groomed estates, pious paintings, caparisoned steeds, and other things of this kind offer a mutable and superficial pleasure; books give delight to the very marrow of one's bones. They speak to us, consult with us, and join with us in a living and intense intimacy."
Author: Francesco Petrarca
9. "Ik zie de Bibliothecaresse dagelijks, maar de leegte in mij blijft. Ik lees de oude dromen in de Bibliotheek. Zij zit naast me. We eten samen. Ik breng haar naar huis. We praten over van alles. Mijn droefheid schijnt alleen maar erger te worden, zich te verdiepen, hoe onredelijk dat ook is. Het gevoel van verlies wordt steeds sterker, elke keer als we elkaar ontmoeten. Het is een put die nooit gedempt zal worden. Het is een donker, ondraaglijk somber gevoel."
Author: Haruki Murakami
10. "The tide rises, the tide falls, The twilight darkens, the curlew calls; Along the sea-sands damp and brown The traveller hastens toward the town, And the tide rises, the tide falls. Darkness settles on roofs and walls, But the sea, the sea in the darkness calls; The little waves, with their soft, white hands, Efface the footprints in the sands, And the tide rises, the tide falls. The morning breaks; the steeds in their stalls Stamp and neigh, as the hostler calls; The day returns, but nevermore Returns the traveller to the shore, And the tide rises, the tide falls."
Author: Henry Wadsworth Longfellow
11. "Wat ben ik blij dat ik je nog niet ken.Ik dank de sterren en de maandat iedereen die komt en gaatde diepste sporen achterlaat, behalve jij,dat jij mijn deuren, dicht of open,steeds voorbijgelopen bent.Het is maar goed dat je me niet herkent.Kussen onder straatlantaarnsen samen dwalen door de regen,wéér veliefd zijn, wéér verliezen,bijna sterven van verdriet -dat hoeft nu allemaal nog niet.Ik ben nog niet aan ons gehecht.Ik kijk bepaald niet naar je uit.Neem de tijd, als je dat wilt,Wacht een maand, een jaar,de eeuwigheid en één seconde meer -maar kom, voor ik mijn ogen sluit."
Author: Ingmar Heytze
12. "Vannacht heb ik een zoen begraven. Hij lag dertien maanden tussen ons in en jij had al een paar keer gevraagd: wat ligt daar nou toch steeds.Toen je eindelijk sliep, drukte ik de zoen met mijn lippen in een doosje vol watten en liep naar de tuin. Daar groef ik een graf van twee monden dieponder de beuk. De duizend zoenen die volgend jaar rood en zoet uit de takken komen waaien, zijn allemaal voor jou."
Author: Ingmar Heytze
13. "Maybe there aren't any happily ever afters, or white knights who ride in on valiant steeds to save the day. Maybe, in real life, Prince Charming isn't always perfect – he's just as flawed as everyone else in the tale. And that princess, alone in her tower? She's not perfect either. Birds don't braid her hair every morning, she can't serenade wild forest creatures into servitude, and she doesn't even own a ball gown. But she's also smart enough to know not to accept poisoned apples from strangers, or prick her finger on deadly spindles.She doesn't wait around for a prince to charge in and slay the dragon. Maybe she saves herself and in the end, rides off into her own goddamned sunset."
Author: Julie Johnson
14. "Olga was lief, Olga was lief en liefdevol, Olga hield van hem, herhaalde hij in gedachten, steeds bedroefder omdat hij tegelijk ook besefte dat het tussen hen niets meer zou worden, dat het tussen hen nooit meer iets kon worden, het leven biedt je soms een kans dacht hij maar als je te laf of te besluiteloos bent om die te benutten neemt het leven zijn kaarten terug, er is een moment om te handelen en een mogelijk geluk te betreden, dat moment duurt een paar dagen, soms een paar weken of zelfs een paar maanden maar het doet zich maar één keer voor, en als je het later wilt terugvinden is dat domweg onmogelijk, er is geen plaats meer voor enthousiasme, overtuiging en geloof, wat overblijft is zachte berusting, droef wederzijds medelijden, het even nutteloze als juiste besef dat het iets had kunnen worden, dat je je het aangeboden geschenk domweg niet waardig hebt betoond."
Author: Michel Houellebecq
15. "Ah,steeds,steeds,what is steeds! Has the whirlwind a home in your manes? Is there a sensitive ear, alert as a flame, in your every fiber? Hearing the familiar song from above, all in one accord you strain your bronze chests and, hooves barely touching the ground, turn into straight lines cleaving the air, and all inspired by God it rushes on!"
Author: Nikolai V Gógol
16. "Beyond the River of the Blessed, there we sat down, yea, we wept, when we remembered Avalon. Our swords were shattered in our hands and we hung our shields on the oak tree. The silver towers were fallen, into a sea of blood. How many miles to Avalon? None, I say, and all. The silver towers are fallen.…waters,where the stars shone like bonfires at night and the green of day was always the green of spring. Youth, love, beauty-I knew them in Avalon. Proud steeds, bright metal, soft lips, dark ale. Honor…"
Author: Roger Zelazny
17. "Gregor werd nog roder. En toen werd hij groen. Ik knipperde een paar keer met mijn ogen, maar hij was nog steeds groen, met rode ogen. Net de Hulk: hij werd steeds groener en griezeliger en er sprongen twee hoorntjes uit de zijkant van zijn hoofd. Ik had wel eens gehoord van monsterachtige bazen, ik had er zelf een gehad, maar dit was echt belachelijk."
Author: Shanna Swendson
18. "In Darwins post-platonische werelds is de variatie de fundamentele werkelijkheid en veranderen berekende gemiddelden in abstracties. We blijven echter de voorkeur geven aan het oudere en tegengestelde standpunt: we zien variatie nog steeds als een massa onlogische toevalligheden, die hoofdzakelijk van waarde is omdat zo'n spreiding te gebruiken is voor de berekening van een gemiddelde, hetgeen we dan beschouwen als iets wat een essentie nog het best benadert."
Author: Stephen Jay Gould
19. "Op een gegeven moment vielen me midden in een groen veld een paar kippen op die zich, hoewel de regen nog helemaal niet zo lang geleden was opgehouden, een naar mijn idee voor die kleine witte beestjes enorm stuk hadden verwijderd van de boerderij waar ze thuishoorden. Om een reden die ik nog steeds niet helemaal kan begrijpen heeft de aanblik van dat groepje kippen dat zich zo ver het vrije veld in had gewaagd, mij toen zeer geraakt. Ik weet hoe dan ook niet wat het aan bepaalde dingen of wezens is dat mij soms zo ontroert."
Author: W.G. Sebald
20. "Think you a little din can daunt mine ears?Have I not in my time heard lions roar?Have I not heard the sea, puffed up with winds,Rage like an angry boar chafed with sweat?Have I not heard great ordinance in the field,And Heaven's artillery thunder in the skies?Have I not in a pitched battle heardLoud 'larums, neighing steeds, and trumpets' clang?And do you tell me of a woman's tongue, That gives not half so great a blow to hearAs will a chestnut in a farmer's fire?Tush! tush! fear boys with bugs.Grumio: For he fears none."
Author: William Shakespeare

Steeds Quotes Pictures

Quotes About Steeds
Quotes About Steeds
Quotes About Steeds

Today's Quote

Me alegro, porque es posible, y subrayo posible, que ese momento no llegue nunca, que no te enamores, que no quieras ni puedas entregarle la vida a nadie y que, como yo, cumplas un día los cuarenta y cinco años y te des cuenta de que ya no eres joven y que no había para ti un coro de cupidos con liras ni un lecho de rosas blancas tendido hacia el altar, y la única vergüenza que te quede sea robarle a la vida el placer de esa carne firme y ardiente que se evapora más rápido que las buenas intenciones, y que es lo más parecido al cielo que encontrarás en este cochino mundo donde se pudre todo, empezando por la belleza y acabando por la memoria."
Author: Carlos Ruiz Zafón

Famous Authors

Popular Topics