Top Transcendentalism Quotes

Browse top 3 famous quotes and sayings about Transcendentalism by most favorite authors.

Favorite Transcendentalism Quotes

1. "There are aspects of Asian culture in my work, but it's really rooted in an American experience - transcendentalism, '60s counterculture, punk rock."
Author: Fred Tomaselli
2. "Pozdeji se budeme musit podrobneji zabývat faktem, že ciste duchovní ci mystická stránka katolicismu nabyla neobycejné prevahy v prvních katolických stoletích - vlivem génia svatého Augustina, který byl kdysi platonikem a snad jím nikdy neprestal být, a pusobením transcendentalismu domnelého díla Areopagitova, jakož i orientálních sklonu pozdního Imperia a jakéhosi asiatského nádechu byzantského vladarství, jež bylo témer vladarstvím veleknežským. Všechny tyto veci zatlacily to, co bychom dnes nazvali západnickým prvkem, ackoli to má stejne dobré právo být nazýváno prvkem krestanským, ježto jeho zdravý rozum jest jen svatou duverností slova ucineného telem. Bud jak bud. pro tu chvíli musí stacit, rekneme-Ii, že theologové jaksi ustrnuli v jisté platónské pýše, v držení nedotknutelných a nesdelitelných vnitrních pravd."
Author: G.K. Chesterton
3. "I am, indeed, an absolute materialist so far as actual belief goes; with not a shred of credence in any form of supernaturalism—religion, spiritualism, transcendentalism, metempsychosis, or immortality."
Author: H.P. Lovecraft

Transcendentalism Quotes Pictures

Quotes About Transcendentalism
Quotes About Transcendentalism
Quotes About Transcendentalism

Today's Quote

[American ambulance crews] salvaged people we'd never see in Missing, because no one would have tied to bring them to a hospital. Judging someone to be beyond help never crossed the minds of police, firemen, or doctors here."
Author: Abraham Verghese

Famous Authors

Popular Topics