Top Viaa Quotes

Browse top 25 famous quotes and sayings about Viaa by most favorite authors.

Favorite Viaa Quotes

1. "Ce este, de fapt, normal pentru mine? Ce poate fi normal într-o lume în care nimic nu e ceea ce pare? Doar moartea mai pare sa fie un lucru adevarat, pentru ca via?a s-a transformat într-o farsa. Dar nu pot sa mor, chiar de-a? vrea, pentru ca n-am curajul sa fac asta. Nu pot sa termin cu ceva ce nu-mi mai apar?ine ?i nu mi-a apar?inut niciodata. Ce-am trait pâna acum... nu era pentru mine. Era pentru cineva uman."
Author: Adina Speteanu
2. "Se spune ca oamenii fac multe gre?eli din dragoste, încât ajung, uneori, sa-?i piarda nu doar capul, ci ?i via?a pentru femeia iubita. Eu am încununat regula cu maiestrie."
Author: Adina Speteanu
3. "Totul a fost cândva. De aceea îmi pare via?a o unduire fara substrat ?i o leganare fara substan?a. Lumea nu se repeta."
Author: Emil Cioran
4. "Ma ridic.sunt foarte lini?tit.Lunile ?i anii n-au decât sa treaca, nu-mi mai pot lua nimic, n-au ce sa-mi mai ia. Sunt atât de singur ?i fara a?teptari, încât le pot privi în fa?a fara teama. Via?a care m-a purtat de-a lungul acestor ani e înca prezenta în mâinile ?i ochii mei. Am învins-o sau nu - nu ?tiu-Nimic nou pe frontul de vest, cap. 12"
Author: Erich Maria Remarque
5. "... supraoamenilor nu trebuie sa li se explice nimic, ei n-au nevoie de permisiunea noastra, smulg vie?ii ceea ce au chef sa ia. Se revolta, ucid, violeaza fiindca se numesc Attila sau Don Juan. Cât despre ceilal?i, oamenii medii, cei slabi, turma, trebuie sa li se spuna adevarul. Sa li se spuna ca sunt muritori, ca toata via?a vor avea un numar foarte limitat de aman?i sau amante, câteva porniri de eroism, câteva revolte minuscule ?i ca, pentru a profita de ea, e mai bine sa fie supu?i ?i... pro?ti. Tocmai ceea ce sunt. Atunci le va fi permis sa stea în fa?a televizorului sa se uite la meci (bere ?i alune), pe urma sa-?i calareasca nevasta, sa cumpere calatorii la pre? redus prin comitetul lor de întreprindere, sa joace la loto, sa nu se gândeasca la moarte, nici la sensul vie?ii. Caci tocmai asta e idealul oricarei societa?i care se respecta: sa-i asigure ceta?eanului statutul unui prost fericit care nu se gânde?te la sensul vie?ii."
Author: Gabriel Osmonde
6. "Via?a ne face întotdeauna sa platim pentru dorin?a de a-i gasi un sens."
Author: Gabriel Osmonde
7. "Se vor gândi ca ?i-au sacrificat prezentul pentru un viitor care, la rândul sau, avea sa devina prezent ?i care, la rându-i, avea sa fie sacrificat pentru un alt viitor ?i tot a?a pâna la ultimul prezent, pâna la moarte. Întreaga valoare a lui Azi rezida în Mâine, iar Mâinele conta doar pentru un alt Mâine ?i astfel sosea ?i ultimul Azi, Azi-ul definitiv, ?i-a?a trecea toata via?a pentru a pregati, zi dupa zi, ceas dupa ceas, clipa dupa clipa, ceva care nu vine niciodata. ?i ei vor descoperi adevarul acesta cumplit: ca viitorul nu exista ca viitor, ca viitorul nu este decât o inven?ie ?i o parte a prezentului, iar faptul de a îndura existen?a agitata, via?a trista, via?a nefericita, pentru acest viitor care î?i scapa ?i se îndeparteaza cu fiecare zi, este cea mai dureroasa tâmpenie din existen?a aceasta atât de stupida."
Author: Giovanni Papini
8. "De câte ori auzea de o femeie care ?i-a lasat barbatul pentru altul, mama-ntreba: <> Problema pentru mine n-ar fi sa ma despart de cineva. De când m-am despar?it de tine, consider barba?ii posibili din via?a mea ca pe-o excursie, ca pe-o vacan?a. O excursie, o vacan?a pot fi frumoase, de neuitat, dar nu sunt un stâlp pe care sa-?i sprijini existen?a."
Author: Ileana Vulpescu
9. "... al patrulea tacâm la masa celor trei fu moartea care vine simplu, la masa, sau în pat, ca ?i via?a."
Author: Ionel Teodoreanu
10. "Via?a ?i moartea, mâna-n mâna, umar lânga umar, ca doua surori gemene."
Author: Ionel Teodoreanu
11. "Amintirle vie?ii lui venisera, ?i parca-i aducea un câne la picioare pasari ucise rând pe rând.Ce cântec de moarte e via?a când o ascul?i."
Author: Ionel Teodoreanu
12. "Avea con?tiin?a ca via?a îi este otravita,ca otrave?te ?i via?a celorlal?i ?i ca otrava asta nu scade,ci îi patrunde tot mai adânc întreaga-i fiin?a."
Author: Leo Tolstoy
13. "Daca ar fi sa admitem ca via?a omului poate fi condusa numai de ra?iune, atunci s-ar nimic însa?i posibilitatea vie?ii."
Author: Leo Tolstoy
14. "Secretul fericirii, sau cel pu?in al lini?tii, e sa ?tii sa despar?i sexul de iubire. ?i, daca e posibil, sa elimini iubirea romantica din via?a ta, caci ea te face sa suferi."
Author: Mario Vargas Llosa
15. "Cu toate acestea, jocul de-a literatura nu e unul inofensiv. Rod al unei intime insatisfac?ii fa?a de via?a a?a cum este, fic?iunea e la rândul ei prilej de nemul?umire, de frustrare. Iar asta se întâmpla fiindca cel ce, prin lectura, traie?te o mare fic?iune revine la via?a reala cu o sensibilitate mult mai ascu?ita fa?a de limitarile ?i imperfec?iunile ei, aflând din acele mare?e fantezii ca lumea reala, via?a traita sunt infinit mai mediocre decât cele inventate de romancieri."
Author: Mario Vargas Llosa
16. "Ma leg pe tine, pamântule, ca eu voi fi a lui Allan, ?i a nimanui altuia. Voi cre?te din el ca iarba din tine. ?i cum a?tep?i tu ploaia, a?a îi voi a?tepta eu venirea, ?i cum î?i sunt ?ie razele, a?a va fi trupul lui mie. Ma leg în fa?a ta ca unirea noastra va rodi, caci mi-e drag cu voia mea, ?i tot raul, daca va fi, sa nu cada asupra lui, ci asupra-mi, caci eu l-am ales. Tu ma auzi, mama pamânt, tu nu ma min?i, maica mea. Daca ma sim?i aproape, cum te simt eu acum, ?i cu mâna ?i cu inelul, întare?te-ma sa-l iubesc totdeauna, bucurie necunoscuta lui sa-i aduc, via?a de rod ?i de joc sa-i dau. Sa fie via?a noastra ca bucuria ierburilor ce cresc din tine. Sa fie îmbra?i?area noastra ca cea dintâi zi a monsoon-ului. Ploaie sa fie sarutul nostru. ?i cum tu niciodata nu obose?ti, maica mea, tot astfel sa nu oboseasca inima mea în dragostea pentru Allan, pe care cerul l-a nascut departe, ?i tu, maica, mi l-ai adus aproape."
Author: Mircea Eliade
17. "Pentru ca via?a-i scurta,cu multa suferin?a,?i fara cazna trai nu-i cu putin?acondu?i de pofte ?i dorin?inoi ne petrecem ?i ne roadem anii;cin` la placeri renun?a doar stradaniigase?te, chin ?i suferin?i;de-a lumii amagireacela n-are ?tire,nici de-ntâmplari-i sucite, de ororice-apasa greu pe-atâ?ia muritori.(Matraguna)"
Author: Niccolò Machiavelli
18. "De ce sa ne dramuim singuri pasiunile ?i dorin?ele când, oricum, via?a fiind scurta, vom fi dramui?i?"
Author: Octavian Paler
19. "«Pesimismul modern este o expresie a inutilita?ii lumii moderne», cauzele lui de apari?ie fiind: 1) faptul ca instinctele cele mai puternice ale vie?ii au fost calomniate; 2) faptul ca omul în?elege sinteza indestructibila a instinctelor cu via?a ?i se întoarce spre via?a; 3) cei mai mediocri prospera iar specia superioara decade; 4) individul ezita ?i se supune în fa?a «ma?inariei monstruoase» numita civiliza?ie."
Author: Ştefan Bolea
20. "Preeminen?a mor?ii celuilalt domina fiin?a întru moarte proprie la nivelul cotidianita?ii. Moartea este un eveniment «bine cunoscut», care este de fapt ?inut la distan?a - suntem informa?i asupra sa, dar nu ne treze?te interesul existen?ial. Crezul obi?nuit al fiin?ei cotidiene întru moarte suna astfel: «pâna la urma, cândva, o sa murim ?i noi, dar, pâna una-alta, asta nu ni se întâmpla noua». Aproape am putea sa spunem ca moartea nu exista în cotidianitate, în ciuda deceselor celorlal?i (care nu ne afecteaza). Via?a sociala este în a?a fel construita pentru a ignora moartea: este un antrenament sugestiv de a uita pe termen lung ideea de moarte. Spunând «cândva, vom muri ?i noi» dam de în?eles ca «deocamdata, a?a ceva nu ne prive?te». Avem impresia ca aceste tehnici de marketing producatoare de falsitate izvorasc din frica de moarte care, asemenea raului din supersti?ii, trebuie ?inuta în afara razei privirii/gândirii/rostirii."
Author: Ştefan Bolea
21. "Filozofia lui Schopenhauer remarca ira?ionalitatea voin?ei, ce trebuie anihilata, pentru a ajunge la lini?te ?i satisfac?ie. La fel ca filozofia de tinere?e a lui Nietzsche sau ca eseistica lui Cioran, ea pote fi interpretata ca o pledoarie pentru moarte: «Via?a este o sarcina ce trebuie îndeplinita. Este un lucru bun sa zicem defunctus est: înseamna ca omul ?i-a îndeplinit sarcina. [...] De fapt, convingerea ca lumea ?i omul sunt lucruri care mai bine nu existau, sunt constatari care ne trezesc indulgen?a fa?a de ceilal?i.»"
Author: Ştefan Bolea
22. "Via?a nu e suport pentru arta. Invers stau lucrurile."
Author: Stephen King
23. "Lista este via?a. De jur-împrejurul marginilor ei scorojite se deschide prapastia."
Author: Thomas Keneally
24. "Via?a este ceea ce vezi în ochii oamenilor; via?a este ceea ce ace?tia înva?a ?i, înva?ând, nu înceteaza niciodata sa fie con?tien?i de asta, de?i încearca s-o ascunda - ce anume?"
Author: Virginia Woolf
25. "Ce era asta? Ce însemna asta? Oare lucrurile puteau sa-?i întinda mâna, a?a, ?i sa te zgâl?âie; lama de cu?it putea sa taie? pumnul sa in?face? Nu exista o siguran?a? Nicio posibilitate sa înve?i pe de rost caile vie?ii? Nicio îndrumare, niciun adapost, totul era miracol, saltul din vârful unui pisc în spa?iu? E posibil ca asta sa fie via?a, chiar pentru oamenii mai în vârsta? Surprinzatoare, nea?teptata, necunoscuta?" O clipa avu impresia ca daca s-ar ridica amândoi, aici, acum, pe paji?te, ?i ar cere o explica?ie, de ce e via?a atât de scurta, de ce e atât de inexplicabila, daca ?i-ar formula întrebarile vehement, a?a cum ar fi îndrepta?ite sa o faca doua fiin?e umane bine o?elite, fa?a de care nimic nu trebuie ascuns, atunci frumuse?ea s-ar desfa?ura; vidul s-ar umple; arabescurile acelea de?arte s-ar împreuna într-o forma; daca ei doi ar striga destul de tare, doamna Ramsay s-ar întoarce. "Doamna Ramsay! striga cu glas tare. Doamna Ramsay!" Lacrimile i se rostogoleau pe obraji."
Author: Virginia Woolf

Viaa Quotes Pictures

Quotes About Viaa
Quotes About Viaa
Quotes About Viaa

Today's Quote

I look back on it, yeah, I'm in a much worse financial position than I was eight years ago. I'm going to have to go out at age 62 and kind of readdress some of that."
Author: Bruce Babbitt

Famous Authors

Popular Topics