Top Waarheid Quotes

Browse top 5 famous quotes and sayings about Waarheid by most favorite authors.

Favorite Waarheid Quotes

1. "...dat ook het meest sluitende systeem en het meest universele rationalisme ten slotte altijd stoot op het irrationele van het menselijk denken. Geen enkele ironische evidentie, geen enkele belachelijke tegenspraak, die de rede in diskrediet brengt, ontgaat hem. Slechts één ding interesseert hem en wel de uitzondering, of deze nu door de geschiedenis van het hart of van de geest voorkomt.[...] Hij stelt om te beginnen vast dat er geen absolute waarheid bestaat..."
Author: Albert Camus
2. "Alle waarheid deed pijn, maar wel steeds meer, elk jaar een beetje meer."
Author: Arnon Grunberg
3. "De waarheid is een gecorrigeerde vergissing."
Author: Gaston Bachelard
4. "Heden ten dage verstaat men onder vrijheid echter de mogelijkheid om de geloofsovertuiging en de mening te kiezen die je het meest aanstaat en die allemaal inwisselbaar zijn - en het maakt de staat niet uit of je vrijmetselaar, christen, Jood of een volgeling van de Grote Turk bent. Zo wordt men onverschillig jegens de Waarheid."
Author: Umberto Eco
5. "Maar om je de waarheid te zeggen,rede en liefde gaan nog maar zelden samen tegenwoordig."
Author: William Shakespeare

Waarheid Quotes Pictures

Quotes About Waarheid
Quotes About Waarheid
Quotes About Waarheid

Today's Quote

I'm really excited about the future."
Author: Alice Temperley

Famous Authors

Popular Topics